Renginiai

Tarptautinis festivalis „Jauno teatro dienos”

16 rugpjūčio 2021 10:00

Devintą kartą Klaipėdos jaunimo teatro organizuojamas festivalis „Jauno teatro dienos“ skelbia tarptautinę dalyvių atranką ir buria teatro profesionalus intensyviai kūrybinei savaitei Klaipėdoje.
Festivalio „Jauno teatro dienos” esmė – kūrybinės teatro profesionalų dirbtuvės, kurių metu skirtingų sričių kūrėjai – aktoriai, režisieriai, dramaturgai, scenografai, kompozitoriai – per ribotą laiką kartu rengia mini spektaklius, savo kūrinius netradicinėse erdvėse pristato žiūrovams bei mezga kūrybinius ryšius tolesniam bendradarbiavimui.

Teatro dirbtuvių formatas:

• 2021 m. festivalyje vyks dviejų skirtingų tipų kūrybinės dirbtuvės – programos SPRINT ir LONG.
• Rugpjūčio 17 d. burtų keliu iš atrinktų festivalio dalyvių bus sudarytos trys SPRINT ir trys LONG komandos. Kiekvieną komandą sudarys režisierius, scenografas, dramaturgas, kompozitorius ir 8 aktoriai.
• Programos SPRINT komandos kas dvi dienas keisis rotacijos principu bei kaskart gaus po naują organizatorių parinktą inspiraciją, pagal kurią kurs pasirodymus.
• SPRINT programos pasirodymų peržiūros trečiadienį (18 d.) ir penktadienį (20 d.) vyks viešose Klaipėdos erdvėse.
• Trys programoje LONG dalyvaujančių kūrėjų grupės visas festivalio dienas nagrinės vieną ir tą pačią renginio organizatorių parinktą inspiraciją ir savaitės pabaigoje – šeštadienį (21 d.) – parodys savo parengtus pasirodymus Klaipėdos Kultūros fabrike.
• Festivalio „Jauno teatro dienos“ pasirodymus tradiciškai lydės kūrėjų, teatro kritikų ir žiūrovų diskusijos bei kūrybinių darbų analizės.
• Festivalio dalyviams suteikiamas maitinimas 3 kartus per dieną bei nemokamas dalyvavimas visuose festivalio renginiuose. Festivalio svečiams siūlomas apgyvendinimas viešbutyje „Amberton“ specialiomis renginio kainomis*.
• Dalyvavimo teatro profesionalų dirbtuvėse „Jauno teatro dienos“ kaina – 59 eurai**.

Vienas iš festivalio metu sukurtų pasirodymų bus pasirinktas tolimesniam plėtojimui Klaipėdos jaunimo teatre. 2022 metais organizuojant pastatymą bus siekiama, kad jame dalyvautų kuo didesnė dalis festivalio metu prie šio pasirodymo dirbusių kūrėjų.
Vieno iš festivalio pasirodymų tapimas Klaipėdos jaunimo teatro repertuariniu spektakliu, įprasmins trijų dalių metinę festivalio „Jauno teatro dienos“ programą: edukacinę dalį – 2021 m. gegužės mėn. vykusias improvizacijos dirbtuves aktoriams; kūrybinę dalį – 2021 m. rugpjūtį vyksiančią pagrindinę programą ir dirbtuves teatro profesionalams; bei spektaklio statymo procesą 2022 m.

* Užsakant nakvynes per festivalio organizatorius, 7 nakvynės žmogui dviviečiame kambaryje, dalinantis jį su kitu (-a) festivalio dalyviu (-e) – 50 eurų. Renkantis vienvietį kambarį, 7 nakvynės – 150 eurų.
** 2021 m. dirbtuvių „JTD Impro” dalyviai rugpjūčio mėnesio festivalio pagrindinėje programoje gali dalyvauti su 20 eurų nuolaida – už 39 e.

Atrankos anketa: https://bit.ly/2TuSqCV

We are inviting professional actors, theatre directors and scenographers to participate and fill in the application form.

The Young Theatre Days Festival, organised by Klaipėda Youth Theatre for the ninth time, announces an international selection of participants and gathers theatre professionals for an intensive creative week in the Lithuanian seaport of Klaipėda.
Creative workshops of theatre professionals are at the heart of the Young Theatre Days Festival: over a limited time, creators from different fields – actors, directors, playwrights and set designers – hold mini-performances together, present their work to viewers in non-traditional spaces and build up creative contacts for further collaboration.

The terms of selecting the participants:

• Professional actors of all ages who have completed acting studies can participate in the workshops;
• The workshops and the presentations of the created pieces will take place on 17-21st August 2019. In the selecting process the priority shall be given to those participants who will be able to participate in the programme for all 5 days;
• Registration of the participants will take place till 15th June 2021. In the application they will be requested to briefly describe their professional activity, motivation to participate in the projects, and to indicate on which days they can participate in the events of the festival;
• More information about the process of selecting the participants and the programme of the festival will soon be available on the website of “Young Theatre Day” and Facebook account www.facebook.com/JTDienos

Theatre workshop format:

• In 2021, the festival will consist of two different types of creative workshops – SPRINT and LONG programmes.
• On 17 August, three SPRINT and three LONG teams will be randomly formed from the selected festival participants. Each team will consist of a director, a set designer, a playwright and 8 actors.
• SPRINT programme teams will rotate every two days and will receive a new inspiration selected by the organisers for the creation of performances each time.
• SPRINT programme performances will be viewed on Wednesday (18th) and Friday (20th) in public spaces of Klaipėda.
• Creators participating in the LONG programme will analyse the same inspiration selected by the event organisers on all days of the festival. At the end of the week, on Saturday (21st), they will present three performances based on the inspiration at Klaipėda Culture Factory.
• Performances of the Young Theatre Days Festival will traditionally be accompanied by discussions of creators, theatre critics and viewers, as well as analyses of creative works.
• Festival participants are provided with accommodation in Klaipėda, meals 3 times a day and free participation in all events of the festival.
• Participants from abroad are reimbursed for travel expenses to Lithuania up to EUR 250.

One of the performances created in SPRINT and LONG programmes will be selected for further development at Klaipėda Youth Theatre. In 2022, the organisation of the production will be aimed at involving as many creators as possible who worked on this performance during the festival. The created performance will be added to the repertoire of Klaipėda Youth Theatre.

Application form: https://bit.ly/3pbJZIy

The organisers of the Young Theatre Days Festival reserve the right to change the details of the event should the conditions of the COVID-19 pandemic and restrictions on cultural activities in Lithuania so require.

Tarptautinis festivalis „Jauno teatro dienos”