Renginiai

PERFORMANSAS „AUDĖJAS“ / PERFORMANCE “…PRESS RELEASE…

16 rugsėjo 2017 18:30

“ateina ir išeina tie kuriuos atranda likę žingsniai per maži, kad pataikyti į išėjusių pėdas sunku palikti „savo“ bėdas… 

Petras Lisauskas – charizmatiškas, puikiai improvizuojantis atlikėjas. Jau studijų metais aktyviai įsiliejęs į Lietuvos šiuolaikinio šokio pasaulį. Per 12 kūrybinių metų Petras sukūrė virš 40 vaidmenų šiuolaikinio šokio, dramos, gatvės spektakliuose, taip pat choreografiją 10-iai spektaklių bei išbandė save kaip dramos spektaklių režisierius. Vienas iš vaidmenų kine buvo įvertintas „Sidabrinės gervės” apdovanojimu, o visa P. Lisausko kūryba 2013 m. įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos “Jaunojo meninko” premija. 
Saulius Petreikis – vienas iš nedaugelio žmonių Europoje surinkęs unikalią muzikos instrumentų iš viso pasaulio kolekciją ir atliekančių jais savo kūrybos muziką. Muzikuodamas atlikėjas lengvai jungia lengvabūdišką žaismingumą ir gilų nuoširdumą, spontanišką raišką ir polinkį į įvairių stilių sintezę. S. Petreikis bendradarbiauja su įvairiais Lietuvos ir pasaulio menininkais, ne tik muzikantais, bet ir šokėjais, aktoriais, režisieriais. Yra sukūręs muziką 7 spektakliams, išleidęs 5 savo kūrybos albumus ir dalyvavęs virš 30 albumų įrašų su kitais atlikėjais. 

Idėja ir atlikimas / idea and performance: Petras Lisauskas & Saulius Petreikis 
Performanso trukmė / duration: iki 9758 širdies dūžių arba apie 45 minutes / up to 9758 heart beats or ~ 45 min.
Kalba / language: lietuvių, muzikos ir kūno poezija: tavo, mano ir Kabiro / Lithuanian, music & body poetry:yours, mine & Kabir’s
Priemonės / tools: ofiso giljotina ir pučiamieji / projector, scissors & the winds

ENG> “…this is a press release of press(sure) release, using overhead projector to project “head over” to open heart…when heart is beating rithms of yours, mine and Kabir’s poems”

Petras Lisauskas – charismatic, very exceptional improviser. Already during the years of studies, he actively participated in the Lithuanian contemporary dance world. During 12 years of activities, Petras has created over 40 roles in contemporary dance, theater, street performances, and created choreography for 10 performances also testing himself as drama director. One of the roles in movie acting was awarded with “Silver Crane” award, and all P. Lisauskas creative work has been awarded by Lithuanian Ministry of Culture “Young artist” prize in 2013.
Saulius Petreikis – one of the few people in Europe who has a unique collection of musical instruments from all over the world and is using them to create and perform his own music. While playing music he connects light-playfulness and deep sincerity, spontaneous expression, and inclination to a synthesis of different styles. S. Petreikis collaborates with different Lithuanian and foreign artists, not only musicians, but dancers, actors and also directors. He has created music for 7 performances, released 5 albums of his own music and has participated in recordings of more than 30 albums by other musicians.

Foto / Photo: Laura Vansevičienė

PERFORMANSAS „AUDĖJAS“ / PERFORMANCE “…PRESS RELEASE…