Renginiai

Menų festivalis „Plartforma”| Šokio spektaklis „IDIOT-SYNCRASY“ | Italija-Ispanija

21 spalio 2022 19:00

ENGLISH BELOW

Choreografija ir atlikimas: Moreno Solinas ir Igor Urzelai
Meninis konsultantas: Simon Ellis
Garsas: Alberto Ruiz Soler
Šviesos: Seth Rook Williams
Scenografija ir kostiumai: KASPERSOPHIE
Balso trenerė: Melanie Pappenheim
Produkcija: Igor and Moreno
Prodiuserė: Sarah Maguire
Finansuota Anglijos meno tarybos, panaudojant viešą Nacionalinės loterijos finansavimą
Rėmėjai: Yorkshire Dance, Cambridge Junction, Birdhouse Creative Ltd, Centro per la Scena Contemporanea, Bassano (Italy) and BAD Festival in Bilbao
Sukurta šokio centre The Place (JK)

Trukmė: 60 min.

2015 m. „Idiot-Syncrasy“ buvo nominuotas Nacionaliniams šokio apdovanojimams, „Total Theatre Awards“ ir atrinktas į „Aerowaves“ bei „British Council Showcase“ programas.

„Pradėjome nuo noro spektaklio dėka pakeisti pasaulį. Jautėmės kaip idiotai. Tuomet daug šokome. Šokinėjome. Atsigręžėmė į Sardinijos ir Baskų liaudies tradicijas. Dainavome. Dar pašokinėjome. Tada pažadėjome ištverti ir padaryti viską, ką galime.“

Linksmas ir energingas šokio spektaklis „Idiot-Syncrasy“ tai – politinis pareiškimas apie aktyvumą ir atkaklumą. Kartu tai – vyriškos tapatybės bei santykių tyrinėjimas. Per kartojimą ir nuoseklumą, Igor ir Moreno kviečia publiką švęsti ryšį tarp žmonių ir individo gebėjimą judėti į priekį.

Kupinas netikėtų variacijų, „Idiot-Syncrasy“ yra šokis, kuriame dalyvauja du radikaliai skirtingi – nors fiziškai panašūs – atlikėjai. Skambantis tradicinis liaudies dainavimas – XVIII amžiaus Sardinijos daina – pamažu hipnotizuoja ir susilieja su šuoliuko ritmika. 45 minutes atlikėjai šokinėja, nuolat judėdami erdvėje: išnykdami ir vėl pasirodydami, kol galiausiai ima suktis apie savo ašį. Kaip du kosmose skriejantys palydovai, kurie niekada nesusiduria. Šokėjų judėjimas sukelia ekstazę, užsibaigiančią išsekimui artimu emocingu apsikabinimu. Tačiau šis sulėtintas apsikabinimas pažadina naują jėgą. Atlikėjai atsigręžia į publiką tarsi būtų atėjusi jos eilė pradėti šokinėti. Energija auga toliau, bet staiga viskas sustoja ir mes jaučiamės tarsi plūduriuotume ore.

*** Kritikų kampelis

„Vienas nuostabiausių, novatoriškiausių, drąsiausių, protingiausių, juokingiausių ir seksualiausių spektaklių, kokį man teko matyti per daugelį metų“ ✭✭✭✭✭ The Quotidien Times

„Būtina pamatyti! Paprastas, bet įtraukiantis spektaklis, kuris nepaiso visų pradinių lūkesčių ir paaiškinimų.“
✭✭✭✭✭ Everything Theater

„Igor and Moreno“ yra Londone įsikūrusi šiuolaikinio šokio trupė, kuriai vadovauja Igor Urzelai (Ispanija) ir Moreno Solinas (Italija). Nuo pat įkūrimo 2012 m. trupė aktyviai gastroliuoja visame pasaulyje, kur juos sutinka visuomenės ir kritikų pripažinimas. Po spektaklio „Idiot-Syncrasy“ (2013 m.) sėkmės, trupė pristatė „A Room For All Our Tomorrows“ (2015 m.), „Andante“ (2017 m.), „CAN’T“ (2019) ir kt.

Trupės spektakliai yra apie žmones ir apie tai, kas mus daro tokiais ypatingais gyvūnais. Darbams būdingas susidomėjimas judančiu kūnu ir betarpišku veiksmu kaip priemone prasmėms, idėjoms ir norams išreikšti. Trupė nori susigrąžinti teatro kaip susirinkimo vietos vaidmenį, tyrinėjant katarsines gyvo pasirodymo savybes. Visuose spektakliuose trupė stengiasi sukurti erdvę apmąstymams, kurioje žiūrovai galėtų betarpiškai pasidalinti savo nuomonėmis.

Igoris Urzelai ir Moreno Solinas 2009 metais baigė studijas Londono šiuolaikinio šokio mokykloje. 2010 m. jie įkūrė apdovanojimus pelniusį kolektyvą „BLOOM! Dance Collective“, vėliau – „Hiru Dance Org“ (2012 m.). Menininkai kuria choreografiją ir pagal užsakymus, tiek kaip pavieniai autoriai, tiek ir kaip trupė „Igor and Moreno“. Jie yra Work Place kūrėjai šokio centre The Place (JK), asocijuoti TIR Danza menininkai (Italija), kt.
http://igorandmoreno.com/

Bilietus platina bilietai.lt.

21st of October, Friday
19.00
@Culture factory (Bangų str. 5A). 60 min.

Dance performance „IDIOT-SYNCRASY“ / Igor and Moreno (Italy / Spain / UK)

Choreographed & performed by Moreno Solinas and Igor Urzelai
Artistic Associate Simon Ellis
Lighting Designer Seth Rook Williams
Sound Designer Alberto Ruiz Soler
Set & costume KASPERSOPHIE
Voice coach Melanie Pappenheim
Produced by Igor and Moreno
Company Producer Sarah Maguire
Supported through public funding by the National Lottery through Arts Council England.
Made at The Place.
Supported by Yorkshire Dance, Cambridge Junction, Birdhouse Creative Ltd, Centro per la Scena Contemporanea, Bassano (Italy) and BAD Festival in Bilbao.

Duration: 60 min.

In 2015 “Idiot-Syncrasy” was nominated for the National Dance Awards, the Total Theatre Awards and it was selected for Aerowaves and for the British Council Showcase.

“We started with wanting to change the world with a performance. We felt like idiots. Then we danced a lot. We jumped. We called on the folk traditions of Sardinia and the Basque. We sang. We jumped some more. We committed. Now we promise to stick together. We promise to persevere. We promise to do our best.”

Dance performance “Idiot-Syncrasy” is a fun and energetic piece. It is a political statement about activism and perseverance, and a tender exploration of male identity and relationships. Through repetition and perseverance, dancers invite the audience to look at what we have and celebrate the bond between people and the individual’s ability to move forward.

Full of unexpected variations, “Idiot-Syncrasy” is a dance involving two radically different – though physically similar – performers, accompanied by a hypnotic sound track. Calling on traditional folk singing – eighteenth century Sardinian song – the song gradually turns into a jump that becomes part of them. Igor and Moreno keep jumping for 45 minutes while they move through the space, disappearing on one side and reappearing on the other. The tension grows and the audience is drawn into the scene, and when the climax is reached, it breaks to give way to a section when both performers spin on their own axis. As two satellites orbiting in space and never colliding, they generate a feeling of ecstasy, ending up into a sweaty and exhausting hug. It is an emotional hug in slow motion that generates a new force. The performers look back at the audience as if it was their turn to start jumping while the energy continues to grow more and more. And suddenly everything stops, and we feel like floating in the air.

*** Critics’ corner

“One of the most stunning, innovative, bold, daring, clever, funny and sexy shows I have seen in years”
✭✭✭✭✭ The Quotidien Times

“Unmissable! A simple but immersive performance that defies all initial expectations and explanations.”
✭✭✭✭✭ Everything Theatre

Igor and Moreno is a London based contemporary dance company, directed by Igor Urzelai (Spain) and Moreno Solinas (Italy). Since forming in 2012, the company has extensively toured across the globe, which has been met by public and critical acclaim. Following on from Idiot-Syncrasy (2013), the company presented A Room For All Our Tomorrows (2015), Andante (2017), CAN’T (2019). The company makes works about people and what makes us such special animals. Its work is characterized by an interest in the moving body and the immediacy of action as a vehicle for meaning, ideas and desires. It wants to reclaim the role of the theatre as a place for assembly whilst exploring the cathartic properties of live performance. Across all works, the company has always tried to create a frame to share their views without dictating a single reading, instead creating space for reflection for the viewer. Igor Urzelai and Moreno Solinas graduated from London Contemporary Dance School in 2009. They co-founded award-winning collective BLOOM! Dance Collective (2010) as well as Hiru Dance Org (2012); and they have choreographed commissioned works as both individuals and under Igor and Moreno
http://igorandmoreno.com/

Find your ticket at bilietai.lt

Menų festivalis „Plartforma”| Šokio spektaklis „IDIOT-SYNCRASY“ | Italija-Ispanija