Renginiai

Menų festivalis „Plartforma”: Šiuolaikinių scenos menų kritikos seminaras su Rok Vevar (SVN)

16 rugsėjo 2018 10:00

Tarptautinis menų festivalis PLARTFORMA pristato 
ŠIUOLAIKINIŲ SCENOS MENŲ KRITIKOS SEMINARĄ su Rok Vevar (Slovėnija) 

Seminare kviečiami dalyvauti jaunieji scenos menų kritikai, žurnalistai ir/arba šių specialybių studentai. Trukmė 3 dienos x 3 val. Seminaras vyks anglų kalba. Dalyvavimas nemokamas. Dalyviams, atvykstantiems iš kitų Lietuvos ar užsienio miestų, suteikiama nakvynė. Dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina išankstinė registracija iki rugsėjo 1 d. užpildant registracijos formą: https://goo.gl/forms/2jbgSmSUvDFxJRag1 
Tel. nr. pasiteiravimui: +370 618 14506 arba el. paštu inga@kkkc.lt

Trumpai apie seminarą:
Šiuolaikiniai scenos menai yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su meniniais požiūriais, procedūromis, formatais ir modernaus, postmodernaus bei įvairaus (istorinio, neo- ir trans-) avangardinio teatro, choreografijos, fizinėmis ir technologinėmis scenos praktikomis bei jų pažinumu. Pastarieji dažniausiai peržengia ribas, kuriomis apibrėžiame klasikinius ar tradicinius scenos menus. Norint juos vertinti kritiškai ir pagilinti mūsų analitines kompetencijas, turime rasti naują būdą juos pažinti, išrasti autentiškus veiksmus ar strategijas, kaip stebėti juos bei suprasti, kaip jie stebi mus. 

Trijų dienų šiuolaikinio scenos menų kritikos seminaras ketina pasiūlyti šių menų skaitymo priemones kartu su galimais rašymo metodais, kritinėmis taktikomis ir strategijomis. 
Pirmą dieną, pasitelkdami vaizdinę istorinių pavyzdžių medžiagą, stengsimės atskleisti kai kuriuos šiuolaikinio scenos meno sisteminius elementus / kategorijas, kad galėtume pažinti ir galbūt pagreitinti suvokimo procesą (skaitymo / stebėjimo / skenavimo / pasipriešinimo / susitaikymo / dalyvavimo ir kt.). 
Antrą ir trečią dieną, susipažinę su festivalyje „Plartforma“ pristatomais darbais, „atidarysime” rašymo laboratoriją, kurioje gilinsimės į žaismingus kūrybinio rašymo būdus.

Seminaro lektorius Rokas Vevaras (1973) – rašytojas, dramaturgas, teoretikas ir šiuolaikinio šokio ir teatro istorikas, gyvenantis ir dirbantis Liublijanoje (Slovėnija). Jis publikuoja straipsnius apie šokį ir teatrą įvairiuose kasdieniuose bei savaitiniuose laikraščiuose ir žurnaluose bei mokslo žurnaluose. Slovėnijos Laikinojo šokio archyvo įkūrėjas (pristatytas įvairiuose teatro / šokio festivaliuose Kroatijoje, Bulgarijoje, Makedonijoje ir Harvardo universitete, Kembridžas, MA, JAV), kuris 2017 m. balandžio mėn. buvo perkeltas į šiuolaikinio meno muziejų „Metelkova Ljubljana“ . Nuo 2009 m. Nomad šokio akademijos, Balkanų Šiuolaikinio šokio tinklo narys, Tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio „CoFestival“ ko-kuratorius. Kaip dramaturgas, jis bendradarbiavo su choreografais Sinja Ožbolt, Jana Menger, Goran Bogdanovski, Andreja Rauch Pozdravnik, Snježana Premuš, Kaja Lorenci ir kt., o pastaraisiais metais Mladinsko teatre Liublianoje su Oliveriu Frljiću, Anu Vujanoviću, Saša Aasentićiu ir kt. 2013-2015 m. jis ėjo asist. profesoriaus pareigas Ljubljanos teatro akademijoje (teatro kritika) ir Ljubljanos šokio akademijoje (20 a. šokio istorija, šokio analizė, šokio dramaturgija). Yra išleidęs keletą knygų: „Deadline – straipsnių ir esė rinktinė“ (2011), „500 dramskih zgodb“ (1997), „Diena, naktis + žmogus = ritmas, šiuolaikinio šokio kritikos antologija 1918-1960 m. (pasirodys 2018 m. rugsėjį).

ENG
International Arts Festival PLARTFORMA presents 
A SEMINAR OF CONTEMPORARY PERFORMING ARTS CRITICISM by Rok Vevar (Slovenia)

Young performing art critics, journalists and/or students of these study programmes are invited to participate in the workshops. Duration 3 days x 3 hours. Seminar will be held in English. Participation is free. Participants who come from other Lithuanian or foreign cities are provided with accommodation. Number of places is limited, so pre-booking is necessary until the 1st of September via registration form: https://goo.gl/forms/2jbgSmSUvDFxJRag1 
Contact tel. no: +370 618 14506 or e-mail inga@kkkc.lt 

About seminar
The contemporary performing arts are those stage practices and productions that are directly or indirectly connected to the artistic approaches, procedures, formats and notions of the modern, postmodern and different (historical, neo- and trans-) avant-garde theatre, choreographic, physical and technological stage practices etc. and which usually transgress the ways we watch classical or traditional performing arts. In order to access them in a critical way and to increase our analytical competences, we need to find our ways into them, to invent our process or strategies of watching and observe how they see us back. A three days seminar for contemporary performing arts criticism is going to offer the reading tools for those arts along with the possible writing approaches, critical tactics and strategies. The first day we’ll try to unfold some systemic elements/categories of contemporary performing arts in order to access and possibly accelerate the process of perception (reading/ watching/scanning/confronting/negotiating/participating etc.), using some useful video materials of historical examples. The second and the third day we are going to open a writing playground, introducing some playful and creative writing exercises, in order to approach with them the works seen at the PLArTFORMA 2018.

Rok Vevar (1973) is a writer, dramaturg, theoretician and historian of contemporary dance and theatre, living and working in Ljubljana (Slovenia). He’s been publishing articles on dance and theatre in different daily, weekly newspapers and magazines as well as in the scientific periodicals. Founder of The Slovene Temporary Dance Archives (presented at different theatre/dance festivals in Zagreb, Croatia, Sofia, Bulgaria, Skopje, Macedonia and at Harvard University, Cambridge, MA, USA) that moved to Museum of Contemporary Art Metelkova Ljubljana in April 2017, since 2009 member of Nomad Dance Academy, the Balkan Contemporary Dance Network, co-curator of CoFestival, international contemporary dance festival (NDA SLO, Kino Šiška Ljubljana). As dramaturg he collaborated with choreographers Sinja Ožbolt, Jana Menger, Goran Bogdanovski, Andreja Rauch Pozdravnik, Snježana Premuš, Kaja Lorenci etc. and in the recent years in Mladinsko Theatre in Ljubljana with Oliver Frljić, Ana Vujanović, Saša Aasentić etc. Between 2013-2015 he’s been assistant professor at Academy For Theatre in Ljubljana (Theatre Criticism) and Academy for Dance Ljubljana (Dance History – 20th Century, Dance Analysis, Dance Dramaturgy). Books: Deadline – Selected Articles and Essays (2011), 500 dramskih zgodb (1997), Day, Night + Human = Rhythm, Anthology of Contemporary Dance Criticism 1918-60 (comes out in September 2018).

Menų festivalis „Plartforma”: Šiuolaikinių scenos menų kritikos seminaras su Rok Vevar (SVN)