Renginiai

Menų festivalis „Plartforma”| Muzikinis cirko spektaklis „Man Strikes Back“ / Post uit Hessdalen (Belgija)

11 rugsėjo 2022 18:00

ENGLISH BELOW

„Man Strikes Back“ – tai muzikinis žmonių ir robotų cirko pasirodymas, skirtas 6 metų ir vyresniems žmonėms ir robotams.

Penki mediniai trikampiai, žonglierius ir būgnininkas. Stijn Grupping žongliruoja mėtydamas nuo vieno objekto į kitą atšokančius guminius kamuoliukus, o muzikantas Frederik Meulyzer būgnais kuria ritmą. Kartu jie sudaro muzikines harmonijas ir intriguojantį linijų tinklą, kurį sukuria atšokančių kamuoliukų judėjimas.

Viskas priklauso nuo žonglieriaus tikslumo ir jėgos, nuo būgnininko greičio ir reakcijos. Iki kol įsimaišo mediniai trikampiai ir užima naujas pozicijas. Koncertas virsta įspūdinga choreografija, suvienijančia objektus, žonglierių ir muzikantą. Bet kas kam vadovauja? Ir kuriam kurio reikia? O gal tai surežisuotas šokis? Trikampiai atgyja, atskleisdami savo tikrąsias asmenybes. Tačiau kuo gyvesni trikampiai, tuo žonglieriui sunkiau išlaikyti kamuoliukus ore.

*** Kritikų kampelis

„Tai, kas prasideda kaip lengva bravūrinė demonstracija jauniems ir seniems, netrukus perauga į linksmą ir jaudinančią kovą tarp žmonijos ir technologijų. (…) Šis Post uit Hessdalen pasirodymas yra visiškas gaivalas.
Jacoba Waumans – UUR KULTUUR

Post uit Hessdalen yra unikalų muzikinį teatrą kurianti trupė. Pagrindiniai jos menininkai yra kino kūrėjas ir cirko artistas Stijn Grupping bei teatro režisierė Ine Van Baelen, kurie į kiekvieną naują kūrybinį projektą pasitelkia naujus atlikėjus. Šioje kintančioje kolektyvinėje aplinkoje trupė kuria hibridinius scenos kūrinius, apjungiančius kelias menines disciplinas: teatrą, video, vizualųjį meną, cirką ir kt. Kaskart ji stoja į akistatą su gyva muzika ir (arba) garso peizažais ir siekia vizualizuoti ryšius tarp mūsų pojūčių, supratimo galių ir veiksmų.
www.postuithessdalen.be

Kūrėjai: Frederik Meulyzer, Ine Van Baelen & Stijn Grupping
Atlikimas: Frederik Meulyzer & Stijn Grupping
Choreografija: Ugo Dehaes
Robotika: Edwin Dertien, Gertjan Biasino, Nick van Lange, Teun van der Molen & Ugo Dehaes
Režisūra: Ine Van Baelen
Šviesos: Lucas Van Haesbroeck
Kostiumai: Sarah Demoen
Kūrybinis indėlis: Aline Goffin, Jef Van Gestel & Lander Van Noortgate
Sklaida: Vincent Company & Temal Productions
Vadyba: Klein Verzet
Ko-produkcija: Miramiro, Tweetakt, C-mine & Theater op de Markt
Rėmėjai: de Vlaamse Overheid & de Stad Antwerpen
Padėka: hetpaleis & Zonzo Compagnie

Trukmė: 45 min.
6+
Treileris: https://vimeo.com/467871257

ENGLISH

Musical circus performance „Man Strikes Back“ / Post uit Hessdalen (Belgium)

Man Strikes Back is a musical circus performance by people and robots, for people and robots of 6 years and older.

Five wooden triangles, a juggler and a drummer. Stijn Grupping juggles by bouncing rubber balls from one object to another while musician Frederik Meulyzer picks up the rhythm with his drums. Together they compose musical harmonies and an intriguing web of lines created by the bouncing balls in motion. Everything depends on both the precision and strength of the juggler and the speed of reaction of the drummer.
Until the wooden triangles begin to mix and take up new positions. The concert develops into a fascinating choreography involving objects, juggler and musician. But who is directing whom? And who needs whom? Or is this an equally matched dance? Each triangle comes to life, revealing its own personality. But the livelier the triangles become, the more challenging it is for the juggler to keep the balls up in the air.

*** Critics’ corner

“What starts out as a light display of bravura for young and old develops into an entertaining and moving multimedia time lapse of the struggle between humankind and technology. (…) This Post uit Hessdalen’s performance is absolutely refreshing.” Jacoba Waumans – UUR KULTUUR

Post uit Hessdalen is a company that makes unique music theatre. The film-maker and circus artist Stijn Grupping and theatre-maker Ine Van Baelen are its core artistic members, but they also involve other performing artists in each new creation. In this changing collective setting the company creates hybrid stage creations that combine several artistic disciplines in an innovative stage idiom: theatre, video, visual art, circus etc. In each creation it enters into confrontation with live music and/or soundscapes and aims to visualise connections between our senses, our powers of comprehension and our actions.

www.postuithessdalen.be

A creation of Frederik Meulyzer, Ine Van Baelen & Stijn Grupping
Performance & live music Frederik Meulyzer & Stijn Grupping
Choreography Ugo Dehaes
Robotics Edwin Dertien, Gertjan Biasino, Nick van Lange, Teun van der Molen & Ugo Dehaes
Direction Ine Van Baelen
Lighting Lucas Van Haesbroeck
Costumes Sarah Demoen
With artistic contribution of Aline Goffin, Jef Van gestel & Lander Van Noortgate
Distribution Vincent Company & Temal Productions
Management Klein Verzet
Coproduction Miramiro, Tweetakt, C-mine & Theater op de Markt
With the support of de Vlaamse Overheid & de stad Antwerpen
Thank you hetpaleis & Zonzo Compagnie

Duration: 45 min.
6+
Trailer: https://vimeo.com/467871257 

Menų festivalis „Plartforma”| Muzikinis cirko spektaklis „Man Strikes Back“ / Post uit Hessdalen (Belgija)