Renginiai

Jaunųjų bendrovių Expo – Jaunimas verslui

09 birželio 2021 10:00

Projekto “Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” “Lyderystės” platforma, kurią koordinuoja Lietuvos verslo kolegija jaunuosius verslininkus kviečia birželio 9 d. 10 val. Kultūros fabrike dalyvauti “Jaunųjų bendrovių Expo – Jaunimas verslui” renginyje.
Tikslas – skatinti jaunimo verslumą ir iniciatyvas, renginyje dalyvauja moksleiviai įsteigę užregistravę jaunasias bendroves, kurie dar mokosi mokykloje.
Kas yra jaunoji bendrovė: Moksleivių grupė, komanda, kuri sukuria verslo idėją, suburia komandą, numato visus reikalingus išteklius, ir pagal Junior achievement programą įkuria jaunąją bendrovę. 
Junior Achievement vienintelė organizacija, kuri išduoda leidimus (suteikia galimybę) įkurti jaunąją bendrovę.
Renginio metu moksleivių komandos pristatys savo bendroves dalyvaujant stendų sesijoje, veliau komisijos pagalba ištobulins savo verslo idėjas ir renginio pabaigoje pristatys galiutinai paruoštą verslo idėją.

Programa:
10:00 – 10:20 Atidarymas
10:30 – 11:50 JB pristatymai/Stendų sesija
12:15 – 14:00 Stendų sesija/interviu
14:20 – 14:45 Apdovanojimai, uždarymas

The “Leadership” platform of the project “Klaipeda – European Youth Capital 2021”, coordinated by the Lithuanian Business College, invites young entrepreneurs on June 9. 10 a.m. Participate in the Young Companies Expo – Youth for Business event at the Culture Factory.
The aim: to promote youth entrepreneurship and initiatives, the event is attended by students who have registered young companies who are still in school.
What is a young company: A group of students, a team that creates a business idea, brings together a team, provides all the necessary resources, and establishes a young company under the Junior Achievement Program.
Junior Achievement is the only organization that issues permits (provides an opportunity) to start a young company.
During the event, student teams will present their companies in a booth session, then refine their business ideas with the help of a commission and present a finalized business idea at the end of the event.

Program:
10:00 – 10:20 Opening
10:30 – 11:50 JB presentations / Stand session
12:15 – 14:00 Standing session / interview
14:20 – 14:45 Awards, closing

Jaunųjų bendrovių Expo – Jaunimas verslui