Renginiai

Jaunųjų bendrovių Expo – Jaunimas verslui

27 balandžio 2022 10:00

Projekto “Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” “Lyderystės” platforma, kurią koordinuoja Lietuvos verslo kolegija jaunuosius verslininkus kviečia balandžio 27 d. 10 val. Kultūros fabrike dalyvauti „Jaunųjų bendrovių Expo – Jaunimas verslui“ renginyje.

Tikslas – skatinti jaunimo verslumą ir iniciatyvas, renginyje dalyvauja moksleiviai įsteigę užregistravę jaunasias bendroves, kurie dar mokosi mokykloje. ATVYK IR PAMATYK KLAIPĖDOS JAUNIMO VERSLUS!

Kas yra jaunoji bendrovė: Moksleivių grupė, komanda, kuri sukuria verslo idėją, suburia komandą, numato visus reikalingus išteklius, ir pagal Junior achievement programą įkuria jaunąją bendrovę. Junior Achievement vienintelė organizacija, kuri išduoda leidimus (suteikia galimybę) įkurti jaunąją bendrovę.

Renginio metu moksleivių komandos pristatys savo bendroves dalyvaujant stendų sesijoje ir interviu.

Programa:

10:00-10:20 Atidarymas

10.30-11:50 JB pristatymai/Stendų sesija

12:15-14:00 Stendų sesija/interviu

14:20-14:45 Apdovanojimai, uždarymas

The “Leadership” platform of the project “Klaipeda – European Youth Capital 2021”, coordinated by the Lithuanian Business College, invites young entrepreneurs on Aril 27 10 a.m. Participate in the Young Companies Expo – Youth for Business event at the Culture Factory.

Aiming to promote youth entrepreneurship and initiatives, the event is attended by students who have registered young companies who are still in school.

What is a young company: A group of students, a team that creates a business idea, brings together a team, provides all the necessary resources, and establishes a young company under the Junior Achievement Program. Junior Achievement is the only organization that issues permits (provides an opportunity) to start a young company.

During the event, student teams will present their companies in a booth session.

Program:

10:00-10:20 Opening

10:30-11:50 JB presentations/Stand session
12:15-14:00 Standing session/interview
14:20-14:45 Awards, closing

 

Jaunųjų bendrovių Expo – Jaunimas verslui