Renginiai

Festivalis PLArTFORMA: Šiuolaikinio šokio spektaklis „i“ (aš) / Lietuva-Lenkija

15 rugsėjo 2020 19:00

Trans-humanizmas / žmonija / asmenybės dezintegracija / anonimiškumas / trukmės begalybė
Spektaklis kvestionuoja tapatybės sampratą transhumanizmo kontekste. Tapatybė nagrinėjama dviem aspektais: kaip unikalus individo savybių derinys (pavyzdžiui, abejonių nekeliantis motorinis tapatumas – ar galime jį atpažinti, net jei nematome atlikėjo veido?) ir kaip socialinės inžinerijos rezultatas, suniveliuojantis visuomenės narių bruožus (individas vs. grupė, tampantis dauguma, tampantis panašiu, susiliejantis).
„i“ – tai vizionieriškas ir simbolinis darbas, balansuojantis ant šokio ir vizualiųjų menų ribos. Spektaklis gilinasi į trans-humanizmo fenomeną, dalis kurio yra gyvenimas su egocentrišku individu epicentre: itelefonas, i-pad, instagram – i! „i“ pristato hipotetinę, bet vis dėlto tikėtiną sąmonės transformaciją. Tai yra spektaklis-kelionė link tos vietos, kur begalinio laiko spąstuose, įvyksta asmenybės dezintegracija ir reintegracija nuo mirštančio seno vyro kūno link naujagimio. Kartu tai gali būti vertinama kaip kritiškas žvilgsnis į šiuolaikinę visuomenę. Kūrėją dominantis paradoksas yra individualumo siekis, tuo pat metu, kiekvienam tampant vis labiau panašiu vienas į kitą (chameleono efektas).
Ypatingai svarbus spektaklyje yra kostiumas, priduodantis neįtikėtiną vizualinį charakterį, ir pabrėžiantis anonimiškumą (uniformomis ir šalmais pilnai uždengti veidas ir kūnas eliminuoja svarbią tapatybės dalį, bet kartu pabrėžia judesio autentiškumą, išryškina kiekvieną judesį).
Trans-humanizmas yra daugelio socialinių tendencijų įkvėpėjas. Jis daugiau nebepriskiriamas mokslinei fantastikai, bet palaipsniui progresuoja tapdamas globaliu reiškiniu. Permąstydamas žmonijos pagrindus – priklausomybės jausmą, komunikacijos metodus, ribas tarp asmenybės ir technologijų, kuria virtualius pasaulius, susiliejančius su tikrove.
Choreografas remiasi svarbiais sociologiniais ir filosofiniais darbais, tokiais kaip „Fluid Modernity“ (Zygmunt Bauman), „A Thousand Plateau“ (Gilles Deleuze / Felix Guattari), „Sapiens“ (Yuval Noah Harari) ir lenkų poeto Stanisławo Dróżdżo kūriniais. Remdamasis šiuose darbuose išdėstytomis idėjomis apie žmogaus tapatumą ir būtį, M. Kuźmiński siekia kritiškai įvertinti technologijų įtaką žmonijos supratimui.

Maciej Kuźmiński (PL) – choreografas, prodiuseris, atlikėjas, pedagogas, „Maciej Kuźmiński Company“ meno vadovas, Lenkijos šokio tinklo įkūrėjas ir vadovas. Enblish Dance Tabs žurnalas M. Kuźmiński spektaklį „Room 40“ apibūdino kaip „apjungiantį turinį ir grožį“ – citata, puikiai apibūdinanti choreografo stilių. Jo darbai, iš esmės pagrįsti giluminiu, dinamišku judesiu, pristatyti daugiau nei 160 kartų 20-yje šalių. Daugelio apdovanojimų prizininkas, tarp kurių prestižinis Auditorijos apdovanojimas Lenkų šokio platformoje 2014 m., arba 2-oji vieta ir specialus prizas Tarptautiniame choreografijos konkurse Hanoveryje 2018 m. 2019 metais jo darbai buvo pristatyti tokių teatrų, kaip Scapino Ballet Rotterdam, Polish Dance Theatre, Theatre Regensburg Tanz ir Rozbark Theatre, repertuaruose. Kartu jis dėsto Codarts, Trinity Laban, University of Calgary, Belgrade Dance Institute, Dance Departament in Bytom (PL). Maciej Kuźmiński su pagyrimu baigė Choreografijos magistro studijas ir Šokio teatro bakalauro studijas Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance Londone.
https://eng.maciejkuzminski.com/

Šiuolaikinio šokio profesionalus jungiančio Šeiko šokio teatro veikloje – šokio ir muzikos spektakliai, meno netradicinėse erdvėse (site-specific), performanso žanrai, šokio edukacijos ir teatro laboratorijos. Klaipėdoje įsikūrusio aukščiausius scenos menų apdovanojimus pelniusio kolektyvo spektaklių geografija dengia daugybę šalių: JAV, Vokietija, Norvegija, Danija, Kinija, Islandija, Izraelis, Ukraina, Prancūzija, kt. Teatras kalba universalia šokio kalba be politinių, kultūrinių, etninių religinių, socialinių suvaržymų, cenzūros, apribojimų. Teatro meno vadovė – choreografė Agnija Šeiko, pripažinta dėl tarpdisciplininio požiūrio, išskirtinės estetikos, jautrių socialinių temų ir formų įvairovės.
https://seikodancecompany.com/

Choreografija, vizualinis dizainas, garsas / choreography, visual design, sound design: Maciej Kuźmiński
Dramaturgija / dramaturgy: Paul Bargetto
Šokėjai/ dancers: Liwia Bargieł (PL), Niels Claes, Oksana Griaznova, Evgeniy Kalachov, Zuzanna Pruska (PL), Gintarė Marija Ščavinskaitė, Liepa Sakalauskaitė
Kostiumų dailininkė / costume design: Slavna Martinovic (SRB) kartu su / in collaboration with Maciej Kuźmiński ‏
Šviesų dailininkas / lighting design: Paweł Murlik (PL)
Prodiuseriai / producers: Goda Giedraitytė, Maciej Kuźmiński, Alexandra Machnik
Finansuoja / supported by: Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė / Lithuanian Culture Foundation and Klaipeda Municipality
Premjera / première: 2020 m. rugsėjo 15 d. Tarptautinio menų festivalio „Plartforma” programoje / 15th of Sept., 2020 within programme of International Arts Festival „Plartforma”
Trukmė / duration: 65 min.

‏ENG
Trans-humanism / humanity / personality disintegration / anonymity / infinity of duration
The work revolves around considerations of identity in the context of trans-humanism. Identity will be considered from two different perspectives: as a unique combination of the characteristics of the individual (for example unmistakable motor identity – can we recognise it even though we don’t see performer’s face?) and as a result of social engineering giving common features to all units of a given society (individual vs. group, becoming many, becoming similar, merging).
„i” is a visionary and symbolic work at the interface of dance theater and visual arts. It draws attention to the phenomenon of trans-humanism, part of which is a life centered on an egocentric individual: i-phone, i-pad, instagram, infinity – i! „i” presents a hypothetical, but nonetheless likely transformation of consciousness from the dying body of an old man to the body of a newborn child. It is a spectacle-journey to a place where in the infinite trap of time, and without a sense of body, disintegration and reintegration of personality occurs. Interesting for the creator is a paradox contained in the pursuit of individuality, while becoming similar to each other (chameleon effect), which can be seen as casting a critical look at modern societies. The costume emphasizing anonymity (uniforms and helmets that strip the dancer of a signifficant part of his/hers identity while emphasizing movement individuality) is of special importance.
Trans-humanism is a notable inspiration for many social trends. It is no longer categorized as science-fiction, it is a gradually progressing global phenomenon as it redefines the foundations of humanity – a sense of belonging, methods of communication, pushing the boundaries of technology and the self, creating virtual worlds that blend with the real.
The choreographer draws from important sociological and philosophical works such as Fluid Modernity (Zygmunt Bauman), A Thousand Plateau (Gilles Deleuze / Felix Guattari), Sapiens (Yuval Noah Harari) and the work of the Polish concrete poet Stanisław Dróżdż. Referring to the ideas contained in these works, dealing with the identity and condition of man, Kuźmiński wants to critically examine the impact of technology on the understanding of humanity in general.

Maciej Kuźmiński Choreographer, performer, educator, producer. Artistic director of Maciej Kuźmiński Company. Founder and director of the Polish Dance Network. Enblish Dance Tabs magazine described Room 40 by Kuźmiński as ‘bridging concept and beauty’, a remark that well describes the style of the choreographer. His works, formally daring with grounded, dynamic movement, have been presented over 160 times in 20 countries. The multi-award winning artist has claimed among others the prestigious Audience Award at the Polish Dance Platform 2014, or 2nd Prize and Special Prize at the International Choreographic Competition in Hannover 2018. In 2019 his works were presented in the repertoire of Scapino Ballet Rotterdam, Polish Dance Theatre, Theatre Regensburg Tanz and Rozbark Theatre. He is also a pedagogue at Codarts, Trinity Laban, University of Calgary, Belgrade Dance Institute, Dance Departament in Bytom, Poland. Maciej Kuźmiński graduated with Distinction from MA Choreography studies and BA Dance Theatre studies from the Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in London.
https://eng.maciejkuzminski.com/

Šeiko Dance Company – dance professionals working in the contemporary dance field creating dance and music performances, immersive theatre, site-specific performances, promenade performances, dance education projects and theatre laboratories. The highest professional theatre scene awards winners, who have been working as a company in Klaipėda for six years and has expanded their geography to many countries abroad (USA, Germany, Norway, Denmark, China, Iceland, Israel, Ukraine, France, etc.). We speak the universal language of dance, unrestricted by any censorship or political, cultural, ethnic, religious or social boundaries. Artistic director of the company – choreographer Agnija Šeiko is recognizable for her interdisciplinary approach, distinctive aesthetics, sensitive social topics and the variety of forms.
https://seikodancecompany.com/

Festivalis PLArTFORMA: Šiuolaikinio šokio spektaklis „i“ (aš) / Lietuva-Lenkija