Naujienos

VšĮ „Klaipėdos ekonominė plėtros agentūra“ keičia pavadinimą į VšĮ „Klaipėda ID“

Norime pranešti, jog Viešoji įstaiga „Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra“ kovo mėn. pakeitė oficialų pavadinimą į Viešoji įstaiga „Klaipėda ID”.

Agentūra, įkurta dar 2001 m., daugelį metų efektyviai įgyvendino verslo inkubavimo ir kūrybinių industrijų skatinimo veiklas. 2017 m., viešosios įstaigos uždaviniai išsiplėtė: miesto plėtros agentūros veiklos pasipildė investicinės aplinkos gerinimo bei investicijų skatinimo, miesto rinkodaros ir viešinimo veiklomis.

Pasipildžius organizacijos veikloms ir komandai, vadovaujantis panašių lietuviškų bei užsienio šalių organizacijų pavyzdžiais ir kartu su miesto partneriais siekiant miesto ekonominio proveržio, buvo nuspręsta atnaujinti agentūros identintetą ir pavadinimą pritaikyti anglų kalba.

Miesto plėtros agentūros pavadinimo „Klaipėda ID” reikšmė dvejopa: pritaikoma tiek tikrajam Klaipėdos miesto ir klaipėdiečių identitetui, tiek miesto potencialo investuotojui bei verslininkui įvardinimui (anglų k. ID – investment development). Tai padės organizacijai aiškiau save pozicionuoti tikslinėms rinkoms (investuotojams bei potencialiems gyventojams), tuo pačiu, sudarys naujesnį, modernesnį miesto ir jį atstovaujančios agentūros įvaizdį Lietuvoje (esamiems verslams ir potencialiems talentams).

VšĮ “Klaipėda ID” (į.k. 142031277) buveinė bei korespondecijos adresas išlieka tie patys – Bangų 5A, LT-91250 Klaipėda. Norime paminėti, jog viešosios įstaigos investicijų skatinimo ir rinkodaros veiklos vykdomos adresu Šaulių 32-5, LT-92137 Klaipėda, verslo inkubavimo ir kūrybinių industrijų skatinimo veiklos – Bangų g. 5A, LT-91250 Klaipėda. Visi kiti įmonės duomenys lieka nepasikeitę.

Pasikeitus inormaciniam el. paštui, informuosime. Tikimės, tai Jums nesudarys nepatogumų.

 

VšĮ „Klaipėda ID“ komanda

VšĮ „Klaipėdos ekonominė plėtros agentūra“ keičia pavadinimą į VšĮ „Klaipėda ID“