Naujienos

VšĮ „Klaipėda ID“ informacija apie planuojamą koreguoti „Kultūros fabriko“ paslaugų kainodarą ir įkainius

2018.11.05

Informuojame dabartinius ir potencialius kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ rezidentus apie planuojamą koreguoti paslaugų kainodarą ir kai kurių paslaugų kainas (tarifus).

Kainodaros peržiūrėjimo bei koregavimo tikslai buvo nulemti Klaipėdos m. savivaldybės (inkubatoriaus steigėjo) priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešų paslaugų kainos nustatymo principus (sav. direktoriaus įsakymas 2018 m. sausio 16 d. Nr.AD1-123), taip pat kitų mūsų veiklą reklamentuojančių teisės aktų nuostatų (Ūkio ministerijos programos „Asistentas 2“ finansavimo aprašas). Remiantis minėtais teisės aktais, paslaugų kainos turi būti maksimaliai subalansuotos tarpusavyje, o jų savikainos dydis turi būti pagrįstas ekonomiškai pagrįstos savikainos kriterijumi. Paskutinis kainos koregavimas buvo patvirtintas miesto Tarybos sprendimu 2015m.lapkričio 26d., Nr.T2-306.

Projekte suvienodintas inkubavimo paslaugos įkainis už pastovią darbo vietą bendradarbystės erdvėje ir studijose visų kūrybinių industrijų sričių rezidentams, t. y. atsisakoma rezidentų kategorijų (buvo rezidentai I, II ir III kategrijos). Atlikta analizė parodė, kad daugiausia šiomis paslaugomis naudojasi kūrybinio verslo atstovai ir laisvai samdomi kūrybininkai. Todėl, šios paslaugos įkainis nustatytas pagal dabar galiojančius 2-osios ir 3-osios rezidentų kategorijos įkainių lygius. Menininkų tarpe ženklios paklausos nuolatinei darbo vietai bendradarbystės erdvėje ar studijoje nebuvo. Rezidentų skirstymas į 3 kainų kategorijas buvo būtinas pradiniame KUFA veiklos laikotarpyje, kad palengvinti jaunųjų menininkų įėjimą į rinką ir ištirti šios rinkos paklausą inkubavimo KUFA studijose paslaugoms.

KUFA darbuotojų atlikta apklausa dėl analogiškų paslaugų kainų Klaipėdos mieste taip pat patvirtino, kad KUFA teikiamų paslaugų ir/ar erdvių nuomos įkainiai yra vieni iš mažiausių, net po planuojamų pakeitimų.

KUFA paslaugų ir erdvių nuomos įkainių keitimas inicijuojamas, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ir siekiant įgyvendinti VšĮ „Klaipėda ID“ strateginio veiklos plano 2018-2020 m. tikslus bei užtikrinti KUFA teikiamų paslaugų savikainos padengimo principų taikymą:

1) žemutinė paslaugų įkainių riba pagrįsta tiesiogine teikiamų paslaugų ir/ar erdvių eksploatavimo savikaina;

2) viršutinė paslaugų įkainių riba ne didesnė nei analogiškų paslaugų ir/ar erdvių nuomos, siūlomų rinkoje, kaina;

3) visiems rezidentams taikomi vienodi įkainiai ir paslaugų teikimo sąlygos toms pačioms KUFA paslaugoms ir/ar erdvių nuomai;

4) KUFA paslaugos ir/ar erdvių nuomos įkainiai rezidentams būtų mažesnė nei atitinkamų paslaugų ir/ar erdvių nuomos rinkos kaina, bet ne mažesne nei KUFA paslaugų ir/ar erdvių nuomos savikaina.

Pateikiame koreguojamos kainodaros projektą. (priedas)

Kilus klausimams prašome kreiptis į Kultūros fabriko administraciją.

Tel. 8 463 110 10/ +37061555452

VšĮ „Klaipėda ID“ informacija apie planuojamą koreguoti „Kultūros fabriko“ paslaugų kainodarą ir įkainius