Naujienos

Stažuotės Klaipėdos jaunimui – žaliojo augimo proveržis

Padėti jaunimui susikoncentruoti į savo gebėjimus ir sutelkti savo jaunatvišką energiją prasmingam darbui, praktikai ar savanorystei Klaipėdoje. Lengviau ir greičiau startuoti žengiant pirmuosius karjeros žingsnius. Pagelbėti socialiai atsakingoms, inovatyvioms, žaliųjų bei mėlynųjų technologijų srities Klaipėdos įmonėms atrasti jaunus, motyvuotus talentus. Visa tai nėra nepasiekiami užmojai, o jau kurį laiką sėkmingai vykstančios tarptautinės programos „Internship Lithuania“ ambicijos.

„Internship Lithuania“ – tai stažuočių modelis, kuris padeda jauniesiems lyderiams pradėti karjerą įmonėse pagal jų įgytą ar siekiamą specialybę bei kompetenciją. Stažuočių programos įgyvendinimą koordinuoja ir vykdo VšĮ „Klaipėda ID“ kartu su VšĮ „Lyderiai verslui“ ir Klaipėdos universitetu. Drauge šios organizacijos skatina jaunimą iki 29 metų, o ypač savo profesinį kelią besirenkančius studentus savo gyvenimą sieti su žaliąja bei mėlynąja ekonomikomis. Taip pat šioje programoje dalyvauja bei stažuočių galimybėmis savo šalyse dalijasi projekto partneriai iš Švedijos, Danijos, Lenkijos bei Vokietijos.

Kaip jaunimui surasti galimybes savirealizacijai mėlynosios ir žaliosios srities įmonėse?

„Internship Lithuania“ programa yra neatsiejama nuo internetinės platformos, kurioje jaunimas bei įmonės gali registruotis ir išreikšti savo norą bendradarbiauti su įmonėmis tiek Klaipėdoje, tiek ir projekto partnerių šalyse. Visgi programoje yra keletas labai svarbių kriterijų. Aktyviai kviečiami programoje dalyvauti labai motyvuotas, veržlus ir besidomintis žaliosiomis bei mėlynosiomis technologijomis jaunimas. Tuo tarpu įmonėms keliami reikalavimai, kad jos savo veiklą vykdytų socialiai atsakingai bei būtų įdiegusios arba planuotų taikyti inovatyvius sprendimus ateityje.

Programa jaunimui siūlo net keturias stažuočių kryptis. Pirmiausia, sudarytos galimybės įsitraukti į neatlygintiną savanorystę. Savanoriauti gali jaunimas nuo 13 metų ir tai yra puikus būdas susipažinti su įmonių veikla, derinant savanorystę su mokslu, įgyjant pirmąsias žinias, galinčias tapti lemtingomis planuojant savo ateitį.

Studijų laikotarpiu ši programa skatina atlikti savanorišką neatlygintiną praktiką, kuri gali padėti įgyti reikiamų profesinių kompetencijų, o per trumpą praktikos laiką studentai turi galimybę išbandyti save savarankiškose užduotyse.

„Internship Lithuania“ programoje taip pat yra numatytos galimybės apmokamai praktikai-stažuotei, kurios metu jaunuoliams skiriamos itin atsakingos profesinės užduotys, leidžiančios prasmingai įsitraukti į komandinį darbą, didinti savo kompetencijas ir pelnyti puikias rekomendacijas ateičiai.

Galiausiai, stažuočių programos modelis apima ir įdarbinimą. Jei esate savanoriavęs ar programos metu atlikęs praktiką, jūs neabejotinai turite puikias galimybes vėliau įsidarbinti kurioje nors iš programoje dalyvaujančių įmonių. „Internship Lithuania“ platformoje įmonės turi prieigą prie visų jaunųjų programos talentų, todėl šios įmonės mielai kviečia programos dalyvius dalyvauti atrankose. Sukurtas stažuočių modelis yra sėkmingas jau šiandien.

Kokie „Internship Lithuania“ programos pasiekimai šiandien?

Stažuočių modelio koordinatoriai kuria ir palaiko ryšius su įmonėmis, kurios savo veikloje taiko arba planuoja taikyti žaliuosius sprendinius. Stažuočių programa pritraukia motyvuotus ir socialiai atsakingus jaunus žmones, kurie tampa programos ambasadoriais ir noriai dalinasi savo žiniomis bei patirtimi su kitais.

Internetinėje programos platformoje jaunimas dalijasi savo patirtimi apie dalyvavimą stažuočių programoje. Šiuo metu skelbiama net 17 sėkmės istorijų iš įvairių Klaipėdos įmonių. Iki metų pabaigos svetainėje numatoma pasidalinti 25 sėkmės istorijomis. Sėkmės istorijose – įkvepiančios mintys, skatinančios prisijungti ir pasidžiaugti.

„Pirmoji diena praktikoje išliks kaip viena įsimintiniausių. Pilną baimės studentę, atvykus į padalinį, kolektyvas pasitiko draugiškai ir priėmė kaip sau lygų kolegą,“ – šitaip savo praktiką įmonėje „Klaipėdos nafta“ atsimena Karina Smirnovaitė. „Džiaugiuosi, kad galėjau pabūti tokios didelės įmonės dalimi, įdomu matyti, kaip vyksta įvairūs procesai. Ryškiausiai atsimenu, kaip atsakingai bandoma pereiti į skaitmenizavimą: siekiama, kad visi popieriniai raštai, leidimai ar kiti dokumentai būtų pasiekiami kompiuterio ekrane. Be to, visa tai stipriai liečia kiekvieną darbuotoją ir įmonėje tikrai rūpinamasi jų mokymais, kad perėjimas būtų nesudėtingas nė vienam kolegai“, – papildo K. Smirnovaitė.

Be to, Karina yra vienas iš pavyzdžių, kai po praktikos atlikimo „Internship Lithuania“ programa prisideda ir prie tolimesnio jauno talento auginimo, mat neužilgo po praktikos atlikimo mergina sėkmingai įsidarbino kitoje programoje dalyvaujančioje įmonėje „Ros albus“. „Geras jausmas būti jaunos komandos dalimi ir kartu prisidėti prie visų pasiekimų. Man patikėtas savo darbo vietos modernizavimas ir esu labai patenkinta tuo, kaip lanksčiai vyksta įmonės procesai, kaip visos darbuotojų idėjos priimamos atvirai,“– patirtimi dalijasi programos dalyvė Karina Smirnovaitė.

Pozityvių stažuotojų atsiliepimų sulaukia ir daugelis kitų „Internship Lithuania“ įmonių, tokių kaip bendrovė „Mars Lietuva“, bendrovė „Klaipėdos konteinerių terminalas“, bendrovė „Pireka“. Stažuočių programą ketinama sėkmingai vystyti ir pasibaigus „SB BRIDGE“ programos finansavimui, mat jau įgytas stabilus ir prasmingas pagreitis. VšĮ “Klaipėda ID” drauge su VšĮ “Lyderiai verslui”, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos socialiai atsakingomis įmonėmis bei veržliu jaunimu drauge sieks, kad Klaipėdos miestas taptų žaliojo proveržio miestu.

Modelis sukurtas įgyvendinant Pietų Baltijos programos projektą „SB BRIDGE“ – Tiltų statymas žaliųjų technologijų ateičiai (ang. „Building bridges for green tech future“). Projekto vedantysis partneris yra Klaipėdos universitetas.

Stažuotės Klaipėdos jaunimui – žaliojo augimo proveržis