Naujienos

Skelbiamas kultūros kvartalo įveiklinimo projektų dalinio finansavimo konkursas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia Kultūros kvartalo įveiklinimo projektų dalinio finansavimo konkursą.

Konkursas skirtas tarpsektoriniams kultūros projektams, įgyvendinamiems Klaipėdos miesto senamiestyje.

Pagrindinis šio konkurso tikslas – įgyvendinant įvairius projektus suburti sinergetiškai veikiančių kultūros, meno, nevyriausybinių organizacijų ir verslo subjektų klasterį, formuojantį aktyvų ir lankytojams patrauklų kultūros kvartalą Klaipėdos senamiestyje.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti viešieji bei privatūs juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje ir teikiantys kultūrines paslaugas.

Dalinio finansavimo apimtis: kultūros projektams iš dalies finansuoti iš savivaldybės biudžeto gali būti prašoma ne daugiau kaip 80 proc. bendros projekto vertės ir nedaugiau kaip 6000 Eur.

Reikalavimai projektams ir konkurso tvarka nustatyta Kultūros kvartalo įveiklinimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu (aprašas pridedamas).

Konkursas skelbiamas šiems, einamiesiems metams.

Paraiškos konkursui pristatomos paštu arba užklijuotame voke savivaldybės Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriuje, I-ame aukšte 114 kabinete (Aušrai Endziulaitienei) iki 2016 m. balandžio 4 d. (imtinai).

Ant voko nurodyti:

Konkurso pavadinimą: „Kultūros kvartalo įveiklinimo projektų konkursui“.

Adresas: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (512 kab.) Liepųg.11, 91502 Klaipėda.

Kontaktinis asmuo: Karolina Paškevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (46) 39 61 73, el. paštas karolina.paskeviciene@klaipeda.lt  

 

Papildoma informacija: www.klaipeda.lt

Skelbiamas kultūros kvartalo įveiklinimo projektų dalinio finansavimo konkursas