Naujienos

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu?

Savarankiškai dirbantiems asmenims: kaip gauti subsidiją karantino laikotarpiu?

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji galės teikti nuo balandžio 5 d.

Kviečiame susipažinti su prašymų teikimo tvarka, parengta pagal Užimtumo įstatymo projektą, kuris Seime bus priimtas 2020 m. balandžio 7 d.

Kas turi teisę gauti išmoką?

Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

 • individualių įmonių savininkai;
 • mažųjų bendrijų nariai;
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys);
 • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;
 • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.

Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas:

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirba pagal darbo sutartį ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negauna su darbo santykiais susijusių pajamų;

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus.

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą.

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo?

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Prašymas Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas šiais būdais:

 1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudodamasis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“.

Jūs turite jungtis per išorinį Užimtumo tarnybos portalą pasirinkti   „Registruotis per Elektroninių valdžios vartų portalą“ 

Patvirtinę savo tapatybę, užsiregistruosite Užimtumo tarnyboje. Nuosekliai vykdydami registracijos žingsnius užpildysite ir Išmokos skyrimo savarankiškai dirbantiems asmenims prašymo formą.

Patvirtinę savo teikiamus duomenis, privalėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus bus paskirtas atsakingas specialistas. Jei bus neatitikimų pateiktoje informacijoje, su jumis bus susisiekta. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės.

 1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti prieš tai susisiekęs su savo specialistu, kuris suteiks informaciją, kaip pateikti prašymą. Prašymus bus galima pateikti:
 • iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
 • paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Klientų aptarnavimo skyrių kontaktus rasite čia.                            

Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną kartą.

Kada ir kokio dydžio išmoka skiriama?

Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas įvertins, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka visas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas ir priims sprendimą skirti arba neskirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims dydis yra lygus vienam einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžiui – 257 Eur. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas yra trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.

Kas skiria ir kas moka išmoką?

Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, moka – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ar jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga.

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų, asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Kada išmokos mokėjimas nutraukiamas?

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų:

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas;

2) asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS

Kur man pasitikrinti, kiek dienų per paskutinius 12 mėnesių vykdžiau veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą?

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpius (savo socialinio draudimo laikotarpius) ir individualios veiklos vykdymo laikotarpius galite pasitikrinti www.sodra.lt asmeninėje  paskyroje „Gyventojui“, suformavę suvestinę REP.03 „Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius“. Suvestinę formuokite laikotarpiui nuo 2019-03-16 iki 2020-03-16.

Esu skolingas valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų, ar man bus mokama 257 eurų išmoka?

Turimi įsiskolinimai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nebus vertinami. Išmoka priklausys, jeigu:

 • savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
 • paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirbate pagal darbo sutartį ir neturite darbo santykiams prilygintų teisinių santykių;
 • savarankiška veikla neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Dirbu pagal autorinę sutartį (esu sportininkas, atlikėjas). Ar man bus mokama 257 eurų išmoka? 

Išmoka priklausys, jeigu:

 • yra pateikti 13-SD pranešimai ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio sumos;
 • paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nesate susijęs su draudėju darbo santykiais.

Kur man pasitikrinti, ar yra sumokėtos įmokos nuo 3 MMA?

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos galite pasitikrinti www.sodra.lt asmeninėje paskyroje „Gyventojui“, suformavę suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“. Suvestinę formuokite laikotarpiui nuo 2019-03-06 iki 2020-03-16.

Ar savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėti 257 eurai bus įtraukti į draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines/pensines išmokas, ar skaičiuosis stažas?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta, ji neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms.

Ar paskirta 257 eurų išmoka turės įtakos nedarbo išmokos dydžiui?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta.

Ar galima gauti nedarbo išmoką ir 257 eurų išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui?

Ši išmoka neturi įtakos nedarbo socialinio draudimo išmokai, todėl asmuo gali gauti tiek nedarbo socialinio draudimo, tiek savarankiškai dirbančiam asmeniui skirtas išmokas.