Naujienos

Projekto „Inter Ventures” veiksmų plano įgyvendinimas

Viešoji įstaiga „Klaipėda ID” ir Klaipėdos miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja „Interreg Europe“ programos projekte „Inter Ventures” (liet. „tarptautinės įmonės“) kartu su partneriais iš Vengrijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos. „Inter Ventures“ projekto, prasidėjusio dar 2019 m. rugpjūčio mėn. bendras tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizaciją, gerinant savivaldybės politinius dokumentus bei tobulinant paramos mechanizmus verslui. Klaipėdos atveju tai yra Klaipėdos ekonominės plėtros strategija (KEPS 2030), kurioje specialus dėmesys orientuotas į mėlynosios ekonomikos augimą ir vizijos, jog Klaipėda gali tapti pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos miestu, įgyvendinimą.

Projekto „Inter Ventures“ metu, partneriai surinko ir išanalizavo gerąją patirtį. Bendrame infografike buvo sujungta 13 gerosios patirties pavyzdžių, kurie atskleidė pagrindinę informaciją apie smulkaus bei vidutinio verslo padėtį kiekviename partnerių regione. Be to, kiekvienas projekto partneris taip pat parengė veiksmų planus, skirtus verslo internacionalizavimo politikoms tobulinti. Klaipėdos veiksmų planas atkreipė dėmesį į Klaipėdos miesto verslo internacionalizavimo klausimą,  ko pasėkoje visi KEPS 2030 partneriai pritarė papildyti strategiją naujais kriterijais, nukreiptais į internacionalizacijos skatinimą.

Š.m. vasario mėnesį projektas įkopė į antrąjį įgyvendinimo etapą, kuris labiausiai orientuotas į veiksmų plano įgyvendinimą, proceso sekimą ir gerųjų patirčių pritaikymą. Vienas pagrindinių Klaipėdos veiksmų plano rodiklių yra pre-akseleratoriaus programos sukūrimas ir įgyvendinimas Klaipėdos mieste. Šiuo metu yra sukurta darbo grupė, atsakinga už pre-aksleratoriaus pirkimo parengimą ir įgyvendinimą. Šiuo pirkimu siekiama kurti startuolių ekosistemą Klaipėdoje, skatintinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių steigimąsi mieste. Planuojama, kad prie-akseleratoriaus paslaugos, numatytos Klaipėdos ekonominės plėtros strategijoje KEPS 2030 bus pradėtos teikti 2022m. rudenį.

Taip pat nuo šių metų sausio mėnesio startavo kita veiksmų plano priemonė – naujos Klaipėdos savivaldybės paskatos, kuriomis siekiama didinti miesto patrauklumą tikslinių sričių verslams ir talentams.

1. Paskata skirta pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus ir paskatinti atvykti į Klaipėdą dirbti bei gyventi.|

Naująja Klaipėdos miesto savivaldybės finansine paskata gali naudotis mieste registruotos įmonės, siekiančios prisitraukti jiems reikalingus darbuotojus tiek iš kitų Lietuvos miestų, tiek ir iš užsienio. Į motyvacinę paskatą gali pretenduoti net 64 specialybių atstovai (nusprendę gyventi ir dirbti Klaipėdoje). Vienam pareiškėjui numatyta 2000 Eur būsto nuomos kaštams padengti ir 400 Eur lietuvių kalbos kursams, jei asmuo atvyks iš kitos šalies. „Klaipėda ID“ specialistai pasirengę naujakuriams padėti įsikurti mieste ir suteikti visą informaciją apie miestą.

Nuo metų pradžios šia paskata susidomėjo 15 asmenų, jiems suteikta profesionali informacija. Paskata suteikta 1aukštos kvalifikacijos specialistui persikėlusiam gyventi  dirbti į Klaipėdą ir 1 paraiška šiuo metu pildoma.

2. Paskata skirta naujų darbo vietų kūrimui – skatinant aukštą pridėtinę vertę kuriančius verslus kurti naujas darbo vietas Klaipėdoje.

Tokia iniciatyva vykdoma jau ne pirmą kartą: dar 2020 m. buvo priimtas sprendimas kompensuoti biuro patalpų nuomos išlaidas įmonėms, sukūrusioms po 20 naujų darbo vietų. Pagal naująją tvarką kompensacija mokama įmonėms, kurios sukurs bent šešias darbo vietas, už kiekvieną jų kompensuojant net iki 1800 Eur/metus Maksimali paskatos suma vienai paraiškai  gali siekti 36 000 Eur – už 20 naujų darbo vietų. Į paskatos išmoką pretenduojančios įmonės vidutinis darbo užmokestis turi būti ne mažesnis už Klaipėdos miesto vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, skelbiamą Lietuvos statistikos departamento.  Biuro kaštų nuomos kompensacija pasirinkta tikslingai, siekiant įmonėms suteikti galimybę išsinuomoti aukščiausios kokybės biurus. Įmonės šios paskatos dėka gali sumažinti biuro nuomos kaštus naujai kuriamai darbo vietai. Ši paskata orientuota į tikslinius verslus – paslaugų centrus, konsoliduojančius IT, finansines, kibernetinio saugumo paslaugas bei informacinių ryšių ir technologijų paslaugas teikiančias įmones. 

Nuo metų pradžios tikslinių konsultacijų apie paskatą buvo suteikta 17 įmonių, per du I pusmečio mėnesius buvo įvertintos 2 paraiškos ir pasirašytos 2 paskatos sutartys.

Per abi paskatas pirmą 2022 metų pusmetį jau suteikta 17 840 Eur finansinės paramos suma

Tikimės, kad iki 2022 metų pabaigos pavyks įgyvendinti didžiąją dalį pasirengto ir patvirtinto Klaipėdos m. savivaldybės bei Klaipėdos m. mero veiksmų plano, skirto gerinti savivaldybės politinius dokumentus bei tobulinti paramos mechanizmus verslui.

Projekto „Inter Ventures” veiksmų plano įgyvendinimas