Naujienos

Pristatomi nauji NVO ir individualių kūrėjų finansavimo instrumentai

Lietuvos kultūros taryba (LKT) informuoja apie naujų finansavimo priemonių kultūros srityje veikiantiems individualiems kūrėjams bei nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms inicijavimą. Reaguojant į su koronaviruso (COVID-19) plitimu susijusias aplinkybes, LKT taip pat praneša apie dalies II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo restruktūrizaciją.

  • Individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Šia programa individualūs kūrėjai galės gauti 3 mėn. stipendiją individualiai kūrybinei veiklai vystyti, o šiai programai numatyti 600 tūkst. eurų (stipendijas gaus daugiau nei 300 asmenų).

Tai reiškia, kad antrasis (didžioji dalis į jį pateiktų paraiškų jau dabar yra neaktualios) ir trečiasis – būsimas gegužės mėnesio – edukacinių stipendijų konkurso etapai yra atšaukiami. Kūrėjus su vis dar aktualiomis veiklomis kviesime paraiškas teikti naujajam individualių stipendijų konkursui.

  • Kultūros NVO finansavimas

Kultūros srityje veikiančioms organizacijoms steigiama nauja 1.2 mln. eurų biudžeto programa, skirta kuriamo turinio pritaikymo ir/ar perkėlimo į skaitmeninę erdvę bei vykdomų veiklų pritaikymo prie pasikeitusių aplinkybių projektams.

LKT šiuo metu ekspertiniam vertinimui perduoda Humanitarinės literatūros leidybos, taip pat Literatūros sritiesKultūros vertybių restauravimo ir tyrimųLietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektų bei Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektų II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo programas.

Dalis II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo yra suspenduojama iki karantino pabaigos. LKT sudarys galimybę organizacijoms atsiimti (galbūt ir tikslinti) nebeaktualias paraiškas, pateiktas į visus kultūros ir meno sričių (išskyrus literatūros) konkursus, taip pat Etninės kultūros, atminties institucijų Inovatyvių paslaugų kūrimo bei Kultūros ir meno sklaidosTolygios kultūrinės raidos programas.

Kita dalis – atminties institucijų Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimoTinklaveikosKūrybinių bendruomenių iniciatyvųMeno žmogaus geroveiTremties ir palaidojimo vietų lankymo ir (arba) tvarkymoKultūros edukacijos bei Vaikų ir jaunimo kultūros programos – yra atšaukiamos. LKT kvies į šias programas paraiškas teikusias organizacijas savo projektus pritaikyti naujajam finansavimo instrumentui.

  • Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšos

Šiais metais šios lėšos bus nukreiptos savarankiškai kultūros srityje dirbančių fizinių asmenų patirtų nuostolių kompensavimui. Šiam finansiniam mechanizmui bus skirta daugiau nei 700 tūkst. eurų.

Visi aukščiau išdėstyti nauji konkursai bei jų finansavimo sąlygos bus paskelbti kaip įmanoma greičiau.  

LKT taip pat pradėjo pokalbį su didžiąja dalimi pirmame 2020 m. kultūros projektų finansavimo etape KRF lėšas gavusių organizacijų, klausdama ir kviesdama jas siūlyti galimus projektų tikslinimo, lėšų perskirstymo ar projektų perorientavimo prie pasikeitusių aplinkybių scenarijus. Tikime, jog veiklų nenukeliant į vasarą, rudenį ar 2021 m., o pritaikius veiklas kiek įmanoma vykdyti būtent šiuo metu, tai būtų labai didelė paspirtis visoms tuo suinteresuotoms pusėms – nuo pačių organizacijų, jų auditorijų, iki pavienių menininkų, techninio personalo bei kitų kultūros bendruomenės narių.

Šis pokalbis, visų pirma, pradedamas nuo strateginį finansavimą gaunančių LKT partnerių (jau sutarta joms šiais metais pervesti ne 90, o 100 proc. 2020 m. skirtų lėšų).

Lietuvos kultūros taryba supranta, kad pasirinktos priemonės gali turėti ir tikrai turės įtakos organizacijų bei individualių kūrėjų kūrybiniams bei profesiniams planams, tačiau LKT, kartu su LR Kultūros ministerija mano, kad turimi resursai krizei suvaldyti ar sušvelninti geriausiai bus panaudoti būtent taip.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo šiuo labai sudėtingu laikotarpiu.

LKT taip pat primena jau anksčiau skelbtą informacija, kad koronaviruso (COVID-19) plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės, įtakojusios įstaigų, organizacijų, taip pat individualių ir edukacinių stipendijų gavėjų veiklos planus, gali būti laikomos force majeure (nenugalima jėga), dėl kurių gali būti peržiūrimi sutarčių vykdymo įsipareigojimai.

Tai reiškia, jog LKT nereikalaus grąžinti lėšų, jau panaudotų įgyvendinti veiklas, kurios buvo atšauktos ar pasikeitė jų apimtis dėl aplinkybių, susijusių su koronaviruso (COVID-19) plitimu.

Daugiau informacijos: www.lkt.lt 

Pristatomi nauji NVO ir individualių kūrėjų finansavimo instrumentai