Naujienos

Priemonės, nukreiptos į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą

Dirbate NVO ar kultūros ir kūrybinių industrijų srityje, esate savarankiškai dirbantis kūrėjas ir ieškote galimybių plėtrai? Dalinamės Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbtomis priemonėmis nukreiptomis į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą. 
 


Lietuvos kultūros taryba numato finansavimo programas, kuriomis gali pasinaudoti kultūros ir kūrybinių industrijų srityje dirbantys asmenys bei organizacijos.

Skiriamos individualios stipendijos, viešinami kvietimai projektams (programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai“ bei „Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika“), numatytas strateginis įstaigų finansavimas. Daugiau apie programas, reikalavimus kvietimams ir kt.

Veiksmų grupė „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ (angl. Culture, Creativity and Inclusive society) skirta novatoriškiems moksliniams tyrimams aktualiausiose demokratinio valdymo stiprinimo, kultūros paveldo išsaugojimo bei kūrybinių industrijų skatinimo, socialinių ir ekonominių pokyčių valdymo srityse.

Tematika:

Demokratija (angl. Innovative Research on Democracy and Governance) – demokratinio valdymo modernizavimas, naujovės, plečiančios politinį dalyvavimą, socialinį dialogą, piliečių dalyvavimą ir lyčių lygybę.

Kultūros paveldas (angl. Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries) – kultūros paveldo išsaugojimas ir atkūrimas, kultūros ir kūrybinių industrijų politika, prisidedanti prie darnaus augimo ir darbo vietų kūrimo.

Į šiuos kvietimus galima teikti paraiškas iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 18 val.:

Socialinė ir ekonominė transformacija (angl. Innovative Research on Social and Economic) – nelygybės mažinimas, kova su socialine atskirtimi ir lyčių diskriminacija, migracijos valdymas ir migrantų bei imigrantų gyventojų integracija

Daugiau informacijos

Europos Sąjungos investicijų programa 2021–2027 m. Ja siekiama skatinti kultūros ir kūrybinių indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą ekonomiką. Programa skirta savarankiškai dirbantiems kūrėjams ir NVO, skatinant kurti socialines inovacijas ir socialinį verslą. Programa skatinama socialines ir technologines inovacijas, jaunimo užimtumą, įsidarbinimo galimybių ir tvarių darbo vietų kūrimą. Taip pat skatinamos inovatyvios paslaugos ir produktai, kurie prisidės prie skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos, inovatyvių technologijų plėtros, padės prisitaikyti prie besikeičiančių vartotojų ir ekonomikos sąlygų. Numatytas finansavimas – 31 mln. EUR. Planuojama programą pradėti įgyvendinti 2024 m.

Europos Komisija šiai investicijų programai sukūrė įrankį „CulturEU“, skirtą kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius informuoti apie jiems tinkamiausias ES finansavimo galimybes 2021–2027 metams. Ši platforma-interaktyvus gidas leis vienoje vietoje matyti ir atrasti tai, kas geriausiai tinka konkrečiai sričiai.

Šis įrankis apima apie 20 ES programų, kuriomis galėtų būti finansuojami įvairūs kultūrinės ir kūrybinės dimensijų projektai: nuo kultūros paveldo, aplinkosaugos iki skaitmeninių. Įrankis automatiškai atrenka tinkamiausius finansavimo šaltinius, prieš tai pateikus atsakymus į keletą kausimų apie atstovaujamą sektorių, organizacijos tipą ir paramos ypatybes. Taip pat sistema sugeneruoja informaciją apie galimą biudžetą, aplikavimo procesus, nukreipia į tinkamiausias programas.

Interaktyviame gide „CulturEU“ taip pat galima rasti nuo 2014 iki 2020 metų ES finansuotų projektų pavyzdžių, gidas prieinamas visomis ES kalbomis.

Programa „Kūrybiška Europa 2021–2027 m.“ yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programa toliau tęsia sėkmingą programos „Kūrybiška Europa 2014–2020 m.“ veiklą bei remiasi ankstesnių programų „Kultūra“ ir MEDIA, pagal kurias jau beveik 30 metų buvo remiami Europos kultūros ir audiovizualinis sektoriai, gerąja patirtimi. „Kūrybiška Europa 2021–2027 m.“ suteiks 2,2 milijardų eurų paramą, taip stiprindama Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, meninį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Europos profesionalų, audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą ir inovatyvumą, remia europietiško turinio kūrimą, sklaidą ir populiarinimą bei medijų raštingumą. Daugiau informacijos.


Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažina ekonominius ir socialinius skirtumus, stiprina dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos valstybėmis. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai nukreipti ir į kultūros srities projektus. Jais siekiama stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą, skatinti plėtrą ir atsinaujinimą vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių partnerystes, valstybių donorių ir Lietuvos bendradarbiavimą kultūros srityje ir mainus. Daugiau informacijos.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje įkurtas 1991 metais atstovauti Šiaurės ministrų tarybai ir plėtoti Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. Taip pat Baltijos regione veikia keturi tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujantys biurai: Latvijoje (Rygoje), Estijoje (Taline, Narvoje ir Tartu). Viena iš biuro veiklos sričių – skatinti Šiaurės šalių ir Lietuvos kultūrinį bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos

Finansuojamas kultūrinis bendradarbiavimas tarp Baltijos valstybių. Šiuo metu fondą kuruoja Latvijos Valstybinis kultūros rėmimo fondas. Kvietimai vyksta vieną kartą per metus.

Daugiau informacijos

Jeigu teikiate edukacines paslaugas moksleiviams, norėtumėte ar galėtumėte tai daryti, kviečiame pasinaudoti Kultūros paso programos teikiamomis galimybėmis. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant Kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas. Daugiau informacijos.

Priemonės, nukreiptos į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą