Naujienos

Nauji kvietimai teikti paraiškas kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriui

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija kviečia teikti paraiškas. Paskelbti net  trys nauji kvietimai KKI sektoriui! Iš viso yra skiriama 15,5 mln eurų suma.

➔ Iki 2022m. kovo 28 d. galite teikti paraiškas kvietimui mažoms, mažoms ir vidutinėms (MVĮ) KKI sektoriaus įmonėms kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

➔ Iki 2022m. vasario 28 d. galite teikti paraiškas priemonei dizaino kūrėjams „Dizaino sparnai“ – tai naujų dizaino sprendimų sukūrimas ir įdiegimas, siekiant padidinti MVĮ skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos produktų gamybą ar paslaugų pasiūlą arba diegti į skaitmeninius ir (arba) žiedinės ekonomikos principus orientuotus sprendimus.

➔ Iki 2022 m. vasario 21 d. galite teikti paraiškas KKI sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus – tai dizaino, rinkodaros sprendimų, skaitmeninių / elektroninių platformų, audiovizualinės, virtualios realybės produktų ir paslaugų kūrimas.

Daugiau informacijos ➔ https://lvpa.lt/lt/kvietimai-269

Nauji kvietimai teikti paraiškas kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriui