Naujienos

Meno bendruomenių regioninis susitikimas Klaipėdoje

Kūrybinių industrijų parkas „Architektūros centras“ inicijuoja projektą „Meno bendruomenių regionuose kūrimas“, kurį iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir LR kultūros ministerija. Šis projektas yra tiesiogiai adresuotas profesionalaus meno kūrėjų žinomumui ir jų kūrybos pristatymui skatinti. 

Užsibrėžtas tikslas – Skatinti meno kūrėjų žinomumą ir jų kūrybos pristatymą, sukuriant bendrą visoje Lietuvoje tinklą. Tam kuriamas internetinis tinklapis, kuris:

1_grąžintų kūrėjus į visuomeninį gyvenimą, 

2_sukurtų prielaidas papildomam pajamų šaltiniui,

3_paskatintų sistemingą visuomenės supažindinimą su menu, kultūra (pavyzdžiui,  per vietoje organizuojamas dirbtuves).

I etape numatoma rinkti informaciją iš 5 Lietuvos apskričių: Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus. Tai būtų sukoncentruota informacija apie meno kūrėjus regionuose, kad būtų aišku, kas, ką, kur ir kokiu būdu kuria, kada galima atvykti į menininko dirbtuvę, kokios paslaugos yra teikiamos, ar galimos edukacijos ir t.t. Taip pat numatoma suorganizuoti 5 regioninius renginius, pristatant ir aptariant internetinės platformos galimybes ir veikimo principą.

Klaipėdos regione šis susitikimas vyks spalio 27 d. 13 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A, LT 91250 Klaipėda).  Planuojama renginio trukmė: apie 2–2,5 val. 

 

Meno bendruomenių regioninis susitikimas Klaipėdoje