Naujienos

Kvietimas kultūros ir kūrybinių industrijų atstovams dalyvauti projektų finansavimo konkursuose

Lietuvos Kultūros Taryba kviečia kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovus dalyvauti net dviejuose projektų finansavimo konkursuose!

I-asis kultūros startuoliai

Finansuojama veikla

Kultūros startuoliai

Kūrybinių industrijų kuriamų produktų ir (arba) paslaugų (įskaitant videožaidimus ir multimediją) inicijavimas, kūrimas ir pirminės stadijos (idėjų generavimo, investicijų pritraukimo, įvedimo į rinkas ir pan.) vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant populiarinimui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 75 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 25 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1875,00 Eur.

3. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3FyxHSm

II-asis tinklaveika

Finansuojamos veikla

Tinklaveika

1. Lietuvoje rengiami verslumą propaguojantys ir tinklaveiką skatinantys KKI renginiai (mugės, konferencijos, konkursai, pristatymai, kūrybinės dirbtuvės) ir panašaus pobūdžio KKI viešinimo projektai.

2. Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse, verslo misijose ir panašaus pobūdžio renginiuose įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą ir viešinimo išlaidas.

3. KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose renginiuose (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir panašaus pobūdžio renginiuose), skatinant dalyvaujančių juridinių ir (arba) fizinių asmenų kompetencijų kėlimą ir tarptautinę tinklaveiką.

4. KKI organizacijų bendradarbiavimą, KKI asociacijų veiklą bei plėtrą, taip pat šio sektoriaus matomumą visuomenėje stiprinantys projektai. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 75 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 25 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1875,00 Eur.

3. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3mEhHWo

Paraiškos priimamos iki lapkričio 9 d.! 

Kvietimas kultūros ir kūrybinių industrijų atstovams dalyvauti projektų finansavimo konkursuose