Naujienos

Kviečiame susipažinti su projekto „Urbanistinės traukos erdvės” chartija

2013 m. lapkričio 7 d. Kotbuse vykusioje konferencijoje Klaipėdos, Kotbuso, Tartu, Linčiopingo, Zielonos Goros miestų atstovai pasirašė chartiją, kurios tikslas – palaikyti ir  skatinti kūrybinių industrijų plėtrą šiuose miestuose.

Klaipėdos miestui atstovavo mero pavaduotojas Artūras Šulcas.

Su pasirašyta chartija galite susipažinti čia.

Kviečiame susipažinti su projekto „Urbanistinės traukos erdvės” chartija