Naujienos

Kūrybos industrijos sektorių situacijos tyrimas

Klaipėdos miesto kūrybinių industrijų (KI) apklausa ir sektoriaus situacijos tyrimas atliepia Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos (KEPS 2030) priemonės 6.77 tikslą „Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas“ ir šio tikslo uždavinius, skirtus KI sektoriui.

Kviečiame su tyrimu susipažinti čia: https://drive.google.com/file/d/1n7Cxkysvydt9pbmY84Rc80CLiz9ez-UA/view?usp=sharing

Kūrybos industrijos sektorių situacijos tyrimas