Naujienos

„Kultūros Fabrike“ paroda keičia parodą

KUFA bendruomenė advento dienas pradėjo skaičiuoti su architektūros studijos „Altitudės“  parodos „Karklės atlasas: istorijos“ atidarymu. Iki pat Kalėdų Kultūros Fabriko lankytojai turi galimybę varstyti senosios kartotekos stalčiukus, kuri yra simbolis į Advento kalendorių. Stalčiukų net 48, o istorijų 24! Vienai advento dienai skiriami du stalčiukai –  viename tyrimas, kitame pasiūlymas Karklės kaimui.  

Kurį laiką eksponuotus jaunojo tapytojo, VDA magistranto Martyno Pekarsko eksperimentinių tapybos darbų parodą keičia net dvi –  Arvydo Palevičiaus tapybos paroda „Požiūris“ ir Juditos Liaudanskaitės fotografijos paroda „Žvilgsnis“.

Arvydas Palevičius – profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, nuo 2001m. besigilinantis į holografinių vaizdų užrašymo metodų kūrimą ir vystymą. A.Palevičiaus tapyba yra artima tradiciniam modernizmui. Viename iš parodoje eksponuojamų ciklų akivaizdu, jog A.Palevičius atsigręžė į tai, kas yra, regis, visai šalia, bet drauge ir nutolę – seni kaimo trobesiai, ūkiniai pastatai, nykstantys dvarai, t.y. įprasminti lietuvių liaudies interjero ir buities artefaktai. Parodoje  atsieti nuo poezijos kūriniai sudaro tolygia eilę, patys virsdami Konodontu (lot. Conodonta) – į sliekus panašiu išnykusiu gyvūnu, randamu paleozojaus uolienuose, turėjusio aštrius dantis. Konodontai buvo glitūs, šlykštūs, greiti ir plėšrūs gyvūnai. Šiuo autorius tarsi primena, mūsų visuomenė (de) arba (ne)evoliucinuoja.

Ankstyvoje jaunytėje Judita yra labai nuoširdžiai aprašiusi savo giminės istoriją.  Tai ir Laudos bajorai, kurie aprašyti Nobelio premijos laureato H. Senkevičiaus romane „Tvanas“, tai ir Gabrielius Sipavičius, kuris rinko karalių Joną Sobieskį III ir kitos kilmingos Žemaitijos giminės, kurios palikuonė yra pristatoma fotomeninkė. Šiandieną, kuomet autorė vis rimčiau su pasauliu bendrauja per fotoobjektyvą, išryškindama tik detales, o minėti istoriniai faktai slypi „kažkur anapus“. Visa tai tampa savotiška tvinpyksiška pikseline dėlione, kur voro kryžiuočio suplyšęs tinklas, kadaruojantis ant vienišo gatvės šviestuvo primena giminės herbo šermuonėlių kailinius

 Juditos Liaudanskaitės parodoje pristatomos fotografijos gimė įvairiausiose vietose – vaikštant protėvių takais, tik „virtualioje“ realybėje, kur fotografijų turinį formuoja pilių griuvėsių fragmentai, šiandieninio revoliucingo Kijevo estetinė pajauta, Odesos Deribasovo gatvėje tvyranti Japončiko dvasia, Lietuvos architektūriniai fragmentai, meninė plenerų topografija.

Šių parodų atidarymas įvyks gruodžio 18 d. (trečiadienį)  17:30 val., 2 a. vestibiulyje, Kultūros Fabrike, Bangų g. 5 A.
Įėjimas: nemokamas.

Daugiau informacijos www.kulturosfabrikas.lt arba tel. +37061555452