Naujienos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ:

Kviečiame iki 2014 m. rugpjūčio 14 d. teikti paraiškas dėl „Kultūros fabriko” kavinės – klubo patalpų nuomos konkursui.

1. Negyvenamųjų patalpų Bangų g. 5A, Klaipėdoje, (patalpos randasi buvusio Tabako fabriko, dabar Kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ administruojamame pastate) 200,00 kv. m. bendrojo ploto, trejiems metams maitinimo ir gėrimų teikimo veiklai bei kūrybinei, meninei ir pramogų organizavimo veiklai vykdyti.

Pradinis nuompinigių dydis – 7,34 Lt (be PVM) už 1 kv. metrą bendrojo ploto per mėnesį. Pradinis konkurso dalyvio įnašas – 4404,00 Lt (be PVM).

Nustatytos papildomos sąlygos:

1.1. nuomos konkurso dalyviai turi pateikti komisijai preliminarią metinę kultūrinės veiklos programą, kurią vykdys 1 punkte nurodytame išnuomojamame turte;
1.2. nuomininkas, sudaręs nuomos sutartį nurodytam išnuomojamam turtui, įsipareigoja:
1.2.1. nekeisdamas patalpų vidaus apdailos savo lėšomis sumontuoti jose garso aparatūrą, virtuvės įrangą, vidaus baldus bei kitą reikiamą įrangą;
1.2.2. teikti maitinimo ir gėrimų paslaugas bei organizuoti gyvo garso koncertus, kitų scenos menininkų pasirodymus, bendruomenės susitikimus, klubinius ir kitus kultūrinius renginius ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, visą sutarties galiojimo laikotarpį;
1.3. nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti, o nuomininkas nuompinigius pradeda mokėti nuo statinio Bangų g. 5A, Klaipėdoje, statybos užbaigimo (pripažinimo tinkamu naudoti) dokumentų pasirašymo dienos.

Fiziniai, juridiniai asmenys, arba jų įgalioti atstovai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, 2014 m. rugpjūčio 8 d. nuo 10 iki 11 val., turi atvykti į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Liepų g. 11, Klaipėdoje, 109 pasitarimų kambarį pasirašytinai susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis ir pavyzdine savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartimi.

Paraiškos dalyvauti konkurse registruojamos 2014 m. rugpjūčio 14 d. nuo 10 iki 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Liepų g. 11, 109 pasitarimų kambaryje.
Vokai atplėšiami 2014 m. rugpjūčio 14 d. 11.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Liepų g. 11, 109 pasitarimų kambaryje. Papildomą informaciją teikia Turto skyriaus vedėja Genovaitė Paulikienė, tel. (8-46) 39 60 26, arba Turto skyriaus vyr. specialistė Vaida Premeneckienė tel. (8-46) 39 60 41.