Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia finansinės paskatos ir paramos priemones verslui!

Reaguodama į sudėtingą verslo situaciją dėl koronaviruso pandemijos ir įvesto karantino režimo, Klaipėdos miesto savivaldybė peržiūrėjo savivaldos administruojamas rinkliavas bei mokesčius bei parengė finansinės paskatos ir paramos verslui priemones. Visus norinčius jomis pasinaudoti, Savivaldybė jau kviečia teikti prašymus.

Finansinės paskatos ir paramos verslui priemonės:
Atleidimas nuo vietinių rinkliavų už išorinę reklamą bei prekybos ir paslaugų, draudžiamų karantino laikotarpiu, teikimo miesto viešosiose vietose. Verslo subjektai karantino laikotarpiu, t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d iki jis bus atšauktas, galės nemokėti minėtų rinkliavų.

Nuomos mokesčio už savivaldybės nekilnojamąjį turtą mokėjimo atidėjimas. Nuomos mokesčio mokėjimas gali būti atidedamas nuomininkams, kurių vykdoma veikla patenka į karantino režimo laikotarpiu draudžiamų veiklų sąrašą arba nuomininkams, kurie sustabdo savo veiklos vykdymą išsinuomotose patalpose ir nesinaudoja patalpomis paskelbus karantino režimą. Nuomos mokestis atidedamas visam karantino laikotarpiui pridedant vieną papildomą mėnesį.

Komunalinių atliekų rinkliavos verslui mokestinės prievolės koregavimas. Rinkliavos mokėtojas atsižvelgdamas į savo individualią situaciją turi galimybę koreguoti mokesčio dydį: 1. Jei mokate rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį – patikslinkite pateiktą deklaraciją; 2. Jei mokate rinkliavą pagal nekilnojamo turto plotą – pasibaigus karantinui, sudarysime galimybę nemokėti vietinės rinkliavos kintamosios dalies.

Lankstus mokėtojų/abonentų situacijos vertinimas dėl įmokų už suteiktas paslaugas AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“. Atsižvelgdamos į savivaldybės prašymą ieškoti kompromisinių sprendimų dėl įmokų už suteiktas paslaugas, AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ lanksčiai reaguos į kiekvieno mokėtojo individualią situaciją, atsižvelgiant į jo veiklai karantino metu taikomus apribojimus ir pasiūlys įmokų mokėjimo išdėstymus; papildomai AB „Klaipėdos vanduo“ karantino laikotarpiu nevykdys nesumokėtų įmokų išieškojimo per antstolių kontoras. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ įmokų už suteiktas paslaugas mokėjimo kreiptis į bendrovių klientų aptarnavimo padalinius.

Siekdama padėti verslui išsaugoti likvidumą bei miesto gyventojams užtikrinti pajamas savivaldybė:

  • mokės už paslaugas (vaikų ugdymą) privatiems sporto klubams bei darželiams karantino laikotarpiu;
  • užtikrins investicinių projektų vykdymą bei sklandų prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą verslui;
  • prisidės išsaugant darbo vietas nevyriausybiniame sektoriuje bei nerinks įmokų už ugdymą neformalaus ugdymo įstaigose bei sporto mokyklose, už ugdymą ir maitinimą lopšeliuose-darželiuose bei už prailgintos dienos grupes bendrojo lavinimo mokyklose;
  • vykdys teisės aktuose numatytus veiksmus COVID-19 plitimo sustabdymui.

Sprendimai dėl Nekilnojamojo turto, Žemės bei žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo apimties bus priimti pasibaigus karantino laikotarpiui ir atsižvelgiant į nustatytus ribojimus ir draudimus veiklai vykdyti bei įvertinus patirtas neigiamas pandemijos pasekmes.

Išsamesnė informacija apie pagalbą verslui bei prašymų teikimo tvarka skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, verslo skiltyje: www.klaipeda.lt/lt/verslui/informacija-verslui-del-covid-19/7777

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia finansinės paskatos ir paramos priemones verslui!