Naujienos

Naujiems Kultūros fabriko tarptautiniams tinklams karantinas netrukdo

Kol Klaipėdos kultūros fabriko (KUFA) durys lankytojams užvertos, pastate nebegirdėti įprasto šurmulio. Nepaisant karantino sąlygų šis laikotarpis išliko toks pat darbingas ir KUFA komanda susitelkė ties savo vykdomų tarptautinių projektų įgyvendinimu. Niekur neišvykdami ir likdami namuose turime galimybes toliau gvildenti tarptautinius santykius virtualiai.

Šiuo metu Klaipėdos kultūros fabrikas (VšĮ „Klaipėda ID“) veikia dviejuose tarptautiniuose projektuose. Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe dalyvauja smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos projekte „INTER VENTURES“ (liet. „Tarptautinės įmonės”). Taip pat, su Klaipėdos universitetu prisideda prie studentų skatinimo savo gyvenimą sieti su žaliąja bei mėlynąja ekonomikomis projekte „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” (liet. „SB BRIDGE – statykime tiltus žaliųjų technologijų ateičiai“.)

Klaipėdos miesto vizija yra pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos ir sparčių sprendimų miestas: geriausia vieta gyventi, dirbti, ilsėtis ir investuoti Baltijos regione. Spalio mėnesį Klaipėdoje planuojama Žaliųjų technologijų jaunimo stovykla atskleidžianti vieną iš projekto tematikų „Švarus transportas“. Jau ketvirtojoje projekto stovykloje numatyta 50 dalyvių iš 5 projekto šalių partnerių: Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Švedijos ir Danijos.

Žaliosios technologijos yra vienas sparčiausiai augančių ekonomikos sektorių pasaulyje, šis sektorius gali pasiūlyti gerai apmokamus darbus jauniems profesionalams. Projekto „SB BRIDGE“ tikslas – pagerinti  žaliosios ir mėlynosios ekonomikos potencialios darbo jėgos kvalifikaciją ir motyvaciją. Deja, jauni žmonės vis mažiau nori studijuoti inžinerinius mokslus, todėl ateityje bus juntamas vis didesnis kvalifikuotų inžinierių stygius.

Projekto  veiklomis yra siekiama sudominti jaunus žmones žaliųjų ir mėlynųjų technologijų studijomis, supažindinti su studijų galimybėmis bei padėti studentams užmegzti ryšius su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais. Jau įgyvendinama stažuotojų programa „Internship Lithuania“ skirta jaunimui, kurie įdarbinami projekte dalyvaujančiose uostamiesčio įmonėse. Taip pat projektui vystantis bus sukurta tarptautinė stažuotojų programa.

Antrasis Kultūros fabriko vykdomas projektas „INTER VENTURES“ siekia mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) internacionalizacijos gerinimo, tobulinant savivaldybių paramos verslui krypčių ir/ar programų regioninei plėtrai įgyvendinimą. Klaipėda, kaip projekto partnerė, remiasi Klaipėdos miesto ekonomine strategija 2030.

Klaipėdos kultūros fabriko rezidentai ir Klaipėdos verslų  bendruomenė yra įtraukta į uostamiesčio įmonių gerųjų praktikų analizę ir jau startavo pirmoji Klaipėdos miesto savivaldybės finansinė paskata verslui, skirta patalpų nuomos kompensavimui. Pasinaudoti paskata turi galimybę naujos ir plėtrą vykdančios paslaugų centrų įmonės. Bendradarbiaujant su 5 Europos Sąjungos šalimis ir apimant šiuos regionus: Pėčo miesto (Vengrija), Lombardijos regiono, Milano miesto (Italija), Žešuvo miesto (Lenkija), Burgoso provincijos (Ispanija), Gronau miesto (Vokietija), Klaipėdoje projekto metu bus kuriamos ir pritaikomos ir kitos sėkmingiausios internacionalizacijos priemonės, organizuojami bendri renginiai.

Šios tarptautinės projektinės veiklos suteikia galimybes Kultūros fabrikui aktyviai rengtis įprastoms darbo sąlygoms pasibaigus karantinui. Tikslingai dirbant su miesto verslais ir savo rezidentais bei uostamiesčio jaunimu, pasibaigus karantinui ketinama į projektų veiklas sėkmingai įtraukti kuo platesnę Klaipėdos miesto bendruomenę.