Naujienos

Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymo konkursas „Mes esame“

Kviečiame teikti paraiškas iš Klaipėdos kilusių įvairių meno sričių jaunųjų menininkų, kuriančių ar studijuojančių Lietuvoje bei užsienyje, kūrybos pristatymui klaipėdiečiams, siekiant užmegzti ilgalaikius ryšius, dalintis patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis.

Tai gali būti renginiai (koncertai, parodos, meninės akcijos ir pan.), kurių pagrindinis tikslas – paskatinti jaunuosius kūrėjus sugrįžti į Klaipėdą. Prie paraiškos turi būti pridedamas sąrašas jaunųjų menininkų, kuriuos planuojama pristatyti.

Konkurse gali dalyvauti: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus savivaldybės biudžetines įstaigas;
Dalinio finansavimo apimtis: kultūros projektams iš dalies finansuoti iš savivaldybės biudžeto gali būti prašoma ne daugiau kaip 80 procentų bendros projekto vertės arba ne mažiau kaip 900 Eur ir ne daugiau kaip 6000 Eur.

Kultūros projektų vertinimo kriterijai:

1. organizatorių ir partnerių kompetencija ir patikimumas (nuo 0 iki 5 balų);
2. projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) – nuo 0 iki 5 balų;
3. projekto biudžeto pagrįstumas (nuo 0 iki 5 balų);
4. projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (nuo 0 iki 10 balų);
5. projekto kultūros produktų ir paslaugų inovacijos – nuo 0 iki 10 balų;
6. projekto aktualumas Klaipėdos miesto kultūrai, atsižvelgiant į miesto ir šalies kultūros aktualijas (nuo 0 iki 10 balų).

Paraiškos priimamos užklijuotame voke savivaldybės Vieno langelio ir  elektroninių paslaugų skyriuje, I-me aukšte, 114 kabinete iki 2016 m. liepos 4 d. (imtinai).

Priėmimo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45. (Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.)
Ant voko nurodyti: Konkurso pavadinimą: „Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymo „Mes esame“ 2016 m. konkursui“
Adresas: Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriui (510 kab.) Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.

DĖMESIO! Kviečiame dalyvauti seminare apie Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso sąlygas, kuris vyks 2016 m. birželio 17 d. (penktadienis) , 14 val. 137 Pasitarimų kambaryje, I aukšte (koridoriaus pabaigoje į dešinę pusę),Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g.11.

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė,  tel. 8 (46) 39 61 74, el. paštas  raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

KONKURSO PARAIŠKA

KONKURSO NUOSTATAI

Daugiau informacijos: www.klaipeda.lt

Jaunųjų klaipėdiečių kūrėjų, išvykusių iš Klaipėdos ar Lietuvos, kūrybos pristatymo konkursas „Mes esame“