Naujienos

Atidaroma Tomos Šlimaitės paroda: „Pareidolijos“

Kovo 21d. (Šeštadienį) 18.30 val. „Kultūros fabrike” įvyks Tomos Šlimaitės parodos „Pareidolijos” atidarymas.
Paroda IIa. foje bus eksponuojama iki balandžio 19d. 

Ciklo kūriniai „Pareidolijos“ neturi siužeto, nepasakoja istorijos, nebando būti dirbtinai rafinuoti ar gilūs – darbai kalba žaisminga vizualine kalba. Netikėtai susidariusios abstrakčios, veržlios dėmės mechaniškai sukurtame fone kuria dvilypiškus jausmus, kurie dar labiau išryškėja atidžiai įsižiūrėjus į paveikslus – primena mūsų pasąmonėje užkoduotus objekto vaizdinius, suvokiamus kaip konkrečiai žinomus jau matytus vaizdus.

Kūriniuose mes galime įžvelgti statišką, pasikartojančių linijų nuaustą foną, tai lyg chameleoniškas audinys, kuris įvairiais pereinamais atspalviais kuria ir romantišką melancholiją,  ir kontrastingą vibraciją. Objekto vaizdiniai dėmės išgaunamos vandens pagalba, kuri kuria netikėtas, momentines formas ir kintančią nuotaiką: burbulų puota virsta į kamuolinius debesis, medūza ištirpsta rasos lašuose, pupų lietus išryškėja kalnų horizonte ir išnyksta rūke…visa tai tarsi užkoduoti simboliai, besislapstantys darbuose ir reikalaujantys  Z. Freudo analitinės analizės.

Netradicinėse tapybos darbuose vyrauja eksperimentinis dėmuo, procesas įgauna svarbą, o galutinis rezultatas išgaunamas  netikėtu, neretai greitu efektu. Darbų cikle „Pareidolijos“ pajausite, kad menininkė pasiduoda spontaniškumui, ekspresyviam jausmui – proto ir jausmo kova nuolat lydi jos kūrybą.  Jausmas pasiduoda protui, pastarasis įsijungia tik pradedant ieškoti konkretaus ar žinomo objekto vaizdinio iš atsitiktinių dėmių.  Šis žiūrovo spėliojimas ir monologinis mąstymas suteikia parodai žaidimo formos elementų – tai realaus egzistuojančio mūsų pasaulio ir pasąmonėje glūdinčių idealizmo samplaikos derinys ir kova…

Atidaroma Tomos Šlimaitės paroda:  „Pareidolijos“