Naujienos

2017 m. balandžio 6-8 dienomis kviečiame į KULTŪROS FABRIKO bendruomenės ir Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros organizuojamą forumą „KŪRYBA IR INDUSTRIJA“

Ernst&Young Baltic studijoje apie Klaipėdos ekonominės plėtros galimybes prognozuojama, kad neįvykus populiacijos augimo proveržiui, Klaipėda netrukus taps besitraukiančia ir provincialėjančia gyvenamąja vietove šalia uosto. 

Miestas nesugeba pritraukti jaunų, perspektyvių žmonių, pasiūlyti jų gyvenimo būdą ir lūkesčius atliepiančių gyvenimo sąlygų. Todėl viena iš ateities gairių, galinčių suteikti naują impulsą Klaipėdai, yra išskirtinis dėmesys aukštos kompetencijos darbo vietoms bei kūrybinių industrijų (KI) sektoriui.  Kūrybinės industrijos, nors ir yra atviros visoms amžiaus grupėms, labiausiai patrauklios jauniems žmonėms – didžioji dalis dirbančiųjų šioje srityje yra 15-29 m. amžiaus jaunuoliai, ilgainiui tampantys socialiai ir ekonomiškai reikšminga kūrybine klase.

Sparčiai pirmyn žengiantis  inovatyvus verslas, o sykiu ir miesto ekonomika vis akivaizdžiau suvokia būtinybę praktiškai diegti kūrybiškumą gamybos procesuose. Inovatyvūs prototipai, ergonomiškas bei patrauklus produktų dizainas susiję su technologinio, skaitmeninio turinio vystymu, audiovizualinėmis medijomis, laivininkystės architektūra, 3D modeliavimu, robotika, urbanizmu. Kita vertus, šiuolaikinė kūrybinė klasė nesuvokiama ir be intelektualių menininkų, kurie pasiryžta telkti miesto bendruomenes į gyvą bendrabūvį, geba kurti aukšto meninio lygio konkurencingus produktus ir inicijuoja drąsius viešų erdvių regeneravimo projektus. Menininkai sugražina miestui jo fizinį patrauklumą ir įvietina kūrybinę klasę. Konkretus miestas tampa kūrybinės klasės traukos ir gyvenimo vieta.

Kaip Klaipėdai išsiauginti, formuoti ir įgalinti kūrybinę klasę bei skirtingus jos segmentus? Koks vaidmuo šiame procese šiandien tenka tradicinei institucijai, ilgą laiką monopolizavusiai kūrybinės klasės ugdymą, – universitetui? Ar galimos kitos kūrybinės klasės mobilizavimo alternatyvos, ugdančios kūrybinį verslumą bei intensyvius kūrybinių profesijų technologijų  mokymus?

Kitomis forumo „Kūryba ir industrija“  dienomis,  balandžio 7-8 dienomis, pažintinių seminarų, diskusijų ir dirbtuvių metu, daugiausiai dėmesio bus skiriama tarpsritiniam bendradarbiavimui, atvedusiam kultūrą ir kūrybines industrijas į skirtingus ekonomikos sektorius.  Kaip Klaipėda turėtų pritraukti jaunus žmones, kuriems patiktų kurti šiame mieste savo kartos gerbūvį ir kurie nenorėtų jo palikti?

DETALI PROGRAMA

2017 m. balandžio 6-8 dienomis kviečiame į KULTŪROS FABRIKO bendruomenės ir Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros organizuojamą forumą „KŪRYBA IR INDUSTRIJA“