Renginiai

Menų festivalis „Plartforma”: Tangaj Dance (Rumunija) šokio spektaklis „Priešingas kūnas”

15 rugsėjo 2018 19:30

* Spektaklis įtrauktas į Aerowaves Twenty18 Artist programą

Šokio, instaliacijos ir muzikos spektaklis, kurio visi elementai gali būti traktuojami kaip amžino judėjimo dalelės. Spektaklis pagrįstas dekonstrukcijos, destrukcijos ir dekūniškumo pastangomis per daugybę informacijos dekodavimo sluoksnių. Video, tekstas ir muzika dekonstruoja ir perkuria judesio erdves, akcentuodamas nuolatinę kūno transformaciją į erdvę ir atvirkščiai. Remiantis filosofinėmis ir fizinėmis formulėmis, nuo kvantinių teorijų iki post-struktūralizmo (Judith Butler, Julia Kristeva, Adriana Cavarero) ir įkvėptas parakonsistencine dialektinės filosofijos logika (Graham Priest) bei Michel Foucault ir Henri Lefebvre teorijomis apie socialinį erdvės formavimą, prieštaringą erdvę, kitą erdvę (heterotopiją), virš-erdvę, kuratorė Olivia Nitis kartu su šokėjais parašė naratyvą, kuris įvietina kūną į sklandžią realybę. Fizinis ir psichinis kūnas, paralelinis, dvilypis, prieštaringas. Choreografinis sprendimas yra aštuonių šokėjų kūnų virsmo iš vientiso į fragmentišką organizmą analizės proceso rezultatas.

Simona Deaconescu (1987 m.) studijavo choreografiją Nacionaliniame Teatro universitete ir kino režisūrą Bukarešto Media universitete. 2013 m. ji įkūrė nepriklausomą šokio trupę „Tangaj Collective”, kuriančią šokių spektaklius ir vaizdo meno projektus. 2014 m. ji gavo Europos tinklo „DanceWEB” stipendiją, o 2016 m. Nacionalinis šokio centras ją apdovanojo garbės ženklu už indėlį į šiuolaikinio šokio sklaidą Rumunijoje, ypač už naujų tendencijų plėtrą. Jos vedami seminarai ir sukurti spektakliai buvo pristatyti įvairiuose festivaliuose Rumunijoje, Austrijoje, JAV, Vengrijoje, Turkijoje. Nuo 2013 m. ji kuria trumpametražius šokio filmus. Autoriniai filmai „Sonder“ (2016) ir „Silent Places“ (2013) buvo pristatyti ir apdovanoti daugiau nei 40 šokių festivalių visame pasaulyje. Ji yra viena iš Bukarešto tarptautinio šokio filmų festivalio steigėjų ir meno vadovė.

ENG
* Performance is a part of Aerowaves Twenty18 Artist program

A dance, installation and music performance in which all the elements can be seen as particles in perpetual movement, permutable and parallel. The show is based on the endeavours of deconstruction, destructuring, decorporalisation through multiple layers of decoding the information. Video, text and music decompose and recompose the movement spaces, pinpointing the permanent relation of transfer between body and space. Based on philosophical and physical formulas, from the quantum theories to post-structuralism (Judith Butler, Julia Kristeva, Adriana Cavarero) and inspired by the the paraconsistent logic of dialectical philosophy (Graham Priest) and theories by Michel Foucault and Henri Lefebvre about the social production of space, the contradictory space, the other space (heterotopy), counter-space, the text, written by curator Olivia Nitis alongside the performers, puts the body in a fluid reality. Physical and mental body, parallel, dual, contradictory. The choreographic approach is the result of a process of analysis and research with the bodies of eight dancers, which build up both a fluid and fragmented organism.

Simona Deaconescu (1987) studied both choreography at The National University of Theater and Film and film directing at Media University in Bucharest. In 2013 she founded Tangaj Collective, an independent dance company, developing projects in the field of dance performance and video art, at the intersection between art and science. In 2014 she was granted the „danceWEB“ scholarship by Life Long Burning European Network and in 2016 she received a honorary award from The National Center of Dance, as a recognisition for her contribution to the growth of contemporary dance in Romania, mainly by developing a new trend. Her performances and workshops have been presented in festivals and venues from Romania, Austria, USA, Hungary and Turkey. Since 2013 she has directed short dance films. Her films Sonder (2016) and Silent Places (2013) have been selected and awarded in more than 40 dance film festivals around the world. She is one of the founders and the artistic director of Bucharest International Dance Film Festival.

Choreografė / choreography: Simona Deaconescu
Kuratorė ir dramaturgijos konsultantė / curator & dramaturgical support: Olivia Nitis 
Vizualinė kompozicija / visual composition: Ciprian Ciuclea 
Garso takelis / original score: Catalin Cretu 
Šviesų dailininkas / Lights design: Alexandros Raptis 
Šokėjai / performers: Alexandra Balasoiu, Andreea Belu, Corina Tatarau, Denis Bolborea, George Alexandru Plesca, Georgeta Corca, Marian “Franke” Octavian, Simona Dabija 
Ko-prodiuseriai / co-production: The National Center of Dance Bucharest & Tangaj Dance Company 
Rėmėjai / Co-financed by: Nacionalinis kultūros fondas / The Administration of the National Cultural Fund 
Premjera / premiere: 2017
Trukmė / duration: 45 min.
http://www.tangajdance.com/ 
Foto / Photo: Alina Usurelu, Lavinia Pollak

Menų festivalis „Plartforma”: Tangaj Dance (Rumunija) šokio spektaklis „Priešingas kūnas”