Renginiai

Menų festivalis „Plartforma”: Bukarešto šokio filmų festivalio programa „Keistybių amžius“

17 rugsėjo 2018 17:30

Vis labiau nerimą keliančios pasaulio krizės kontekstas skatina mus kvestionuoti ir mūsų kasdienio gyvenimo autentiškumą. Prieštaringumas ir trapumas tampa mūsų kasdieninės trajektorijos vektoriais. „Keistybių amžius“ – tai koncepcija, kuri tapo Tarptautinio Bukarešto šokio filmų festivalio (TBŠFF) atrankos kriterijum, sudarant unikalią trumpų šokių filmų seriją, siūlančią grįžti į natūralią ar „techno-siurrealistinę“ išraiškos formas. Šis pasirinkimas nutiesia tiltą tarp neapibrėžtos praeities ir tikėtinos ateities.
Renginys nemokamas.

ENG
The ever more troubling context of a world in crisis makes us question the authenticity of our everyday life. Contradiction and fragility become thus vectors in our daily trajectory. The Age of the Strange is the concept under which BIDFF gathers a unique series of short dance films, that propose a return to the natural, seeking for “techno-surrealist” forms of expression. This selection builds a bridge between an uncertain past and a probable future.
Free entrance.

LINIJA / THE LINE
*2017 TBŠFF Geriausio filmo apdovanojimas / BIDFF Best Film Award 
13:24’, 2015, FR
Režisieriai / directors: Adrien Ouaki & Nathan Cahen
Choreografas / choreographer: Adrien Ouaki

Filmas, kuriame nagrinėjami įvairūs žmogaus elgesio modeliai, susiduriant su laiku ir kaip žmogaus protas gali lengvai tapti kalėjimu. / A film that explores the various patterns of human being behaviour when facing time and how the human mind can easily become a prison. 

IKI PIRŠTŲ GALIUKŲ / TO THE ENDS OF THE FINGERTIPS
* 2017 TBŠFF Inovacijos apdovanojimas / BIDFF Innovation Award 
3:12’, 2016, UK
Režisierė / director: Roswitha Chesher 
Choreografai / choreographers: Sophie Arstall & Sophie Barker

Slysdami per laiko pirštus, filmo autoriai kuria laisvės ir pasitenkinimo paieškas vizualiai turtingoje ir siurrealistinėje pasakoje. / Slipping through the fingers of time, the authors of the film follow a search for freedom and fulfilment in a visually rich and surreal tale.

SONDER
* 2018 LOIKKA apdovanojimas / LOIKKA Award
12:20’, 2016, RO
Režisierė ir choreografė / director & choreographer: Simona Deaconescu

Vizuali ir abstrakti žmogaus poezija priešpastatoma gamtai, mašinai ir sau. / A visual abstract poetry of the human being confronted with nature, the machine and himself.

AUKSINIS BERNIUKAS / GOLDEN BOI
* 2017 TBŠFF Geriausio Rumunijos filmo apdovanojimas / BIDFF Best Romanian Film Award
2:50’, 2017, RO
Režisierė / director: Corina Andrian
Choreografai / choreographers: Maria Beatrice Tudor, Mariana Gavriciuc

Viena akis, dvi, penkios (daug). Jūs esate kvailas, galų gale kurčias ir vis tik esate, epidermis saulėje, kažkam palaikymas, kažkam kliūtis kiekvienam judesiui, džinsai. Jūs Esate Kažkas Kažkame Didingame, nė šešėlio pėdsako, žmonių, esančių blokuose, erdvėse visur. / One eye, two, five (many). You are, dumb, deaf, after all, and still, you are, the epidermis in the sun, support for someone, someone, hindrance to every move, jeans. You Are Someone in the Great Something, not even a trace of shadow, of people in blocks, in spaces everywhere.

2-28
* 2017 TBŠFF Specialus atžymėjimas už Geriausio filmo apdovanojimą / BIDFF Special Mention for Best Film Award
5:20’, 2016, FR/TW
Režisierius ir choreografas / director & choreographer: Florent Schwartz

Protingai konceptuali propaganda apie siaubingą generolo Chango asmenybės kulto poveikį Taivano piliečiams po Antrojo pasaulinio karo lėmė politinės šizofrenijos susiformavimą, su kuria Taivanas susiduria ir šiandien. / A clever conceptual approach to the terrifying effects the cult of personality of general Chang had on the Taiwanese citizens after World War II, leading to a political schizophrenia that Taiwan faces even today.

WE NO LONGER WAIT FOR THE BARBARIANS
* 2017 TBŠFF Specialus atžymėjimas už Inovacijos apdovanojimą / BIDFF Special Mention for Innovation Award
8:21’, 2016, IT
Režisierius / director: Alain El Sakhawi 
Choreografai / choreographers: Alain El Sakhawi & Collettivo QBR

Įkvėptas Constantine Cavafy poemos – „Belaukiant barbarų“ – šis filmas yra prigimtinės nuodėmės, perkeltos į šiuolaikinį pasaulį, alegorija. / Inspired by the poem of Constantine Cavafy – “While waiting for the barbarians”, the film is an allegory on the myth of the original sin, transported to the contemporary world. 

WRONGHEADED
* 2017 TBŠFF Oficiali atranka / BIDFF Official Selection
9:40’, 2016, IE
Režisierė / director: Mary Wycherley 
Choreografė / choreographer: Liz Roche

Žiaurus fiziškumas ir nerami poezija susipina į filmą, kuriame išryškintos diskusijos Airijos visuomenėje apie moterų pasirinkimus, susijusius su jų kūnais. / Fierce physicality and restless poetry intertwine in a film that highlights the debate in Irish Society around choices available to women regarding their bodies.

Menų festivalis „Plartforma”: Bukarešto šokio filmų festivalio programa „Keistybių amžius“