Renginiai

Jaunimas Jaunimui 2022

09 lapkričio 2022 12:00

Jaunimas Jaunimui 2022 vyks jau trečius metus! 
Renginio data: 2022 lapkričio 9 diena, 13:00 val.
Vieta: Kultūros fabrikas (Bangų g. 5A, Klaipėda), Salė A.

Europos Jaunimo Sostinė 2021 Lyderystės platforma koordinuojama Lietuvos verslo kolegijos (LTVK) organizuoja renginį – Jaunimas Jaunimui 2022. 

Šiais metais Jaunimas Jaunimui 2022 renginys organizuojamas kartu su Junior Achievement Lietuva, siekiant sinergizuoti jaunąsias bendroves ir paskatinti realizuoti savo verslo idėjas.
Renginio metu galėsite pristatyti savo verslo idėjas komisijai, išgirsti lektorių-ekspertų patarimus bei taip ugdyti savo lyderystės bei verslumo kompetencijas! Verslumo renginio metu turėsite galimybę ne tik ekspertams pristatyti savo verslo idėjas, bet ir praplėsti žinias apie problemų sprendimo būdus, įvairias marketingo priemones, kurios būtų tinkamos sprendžiant verslo vystymo problemas. 

Jaunimas jaunimui 2022 skirtas ne tik Klaipėdos miesto, bet ir visos Lietuvos jaunimui, kurie subūrę savo komandą ir turintys verslo idėją ją pristatytų komisijai – ekspertams.

TAPK lyderiu bei dalinkis lyderystės praktikomis ir patirtimis su bendraminčiais. 
Registracija iki lapkričio 1 dienos: https://forms.gle/wkTGhS9MFGq3pGpr9

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Youth Youth 2022 will be held for the third year already!

Event details: November 9, 2022, 1:00 p.m.
Place: Culture factory (Bangų str. 5A, Klaipėda), Hall A.

The European Youth Capital 2021 Leadership Platform is coordinated by the Lithuanian Business College (LTVK) and organizes the event – Youth for Youth 2022. 
This year, the Jaunimas Jaunimuis 2022 event is organized together with Junior Achievement Lithuania, with the aim of synergizing young companies and encouraging them to realize their business ideas.
During the event, present your business ideas to the commission, hear the advice of lecturers-experts and thus develop your leadership and entrepreneurial competencies! During the entrepreneurship event, it is possible not only to present your business ideas to experts, but also to expand your knowledge about problem solving methods, various marketing tools that would be suitable for solving business development problems. 

Youth for Youth 2022 is intended not only for the youth of the city of Klaipėda, but also for the youth of all of Lithuania, who have gathered their team and business idea for its presentation commission – experts.
Registration until November 1st: https://forms.gle/wkTGhS9MFGq3pGpr9

Jaunimas Jaunimui 2022