Naujienos

SKELBIAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS STIPENDIJOMS GAUTI

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius skelbia paraiškų priėmimą dviems stipendijoms gauti.

Kviečiane Kūrybinių industrijų projektus kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (Bangų g. 5a, Klaipėda) įgyvendinančius menininkus, teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti.

Gauti stipendijas turi teisę Kūrybinių industrijų projektus Kultūros fabrike įgyvendinantys menininkai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir (ar) dirbantys Klaipėdoje.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

 • kultūros ir meno sričių ekspertai, kurie vertina paraiškas stipendijai gauti;
 • kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
 • nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už gautas stipendijas kultūros ir meno kūrėjai (iki kol ataskaitos bus pateiktos);

Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Per metus skiriama iki 10 stipendijų. Stipendijų mokėjimo trukmė – nuo 6 mėn. iki 2 metų.

Paraiškos stipendijoms, skirtoms Kūrybinių industrijų projektus kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ įgyvendinantiems menininkams, priimamos iki š. m.  birželio 29 d. (imtinai).

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel.: 39 61 74, el. p.  raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

Paraiškos:

 • siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu: Kultūros skyriui Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, su užrašu „Paraiška stipendijai, skirtai Kūrybinių industrijų projektus kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ įgyvendinantiems menininkams“,
 • pristatomos asmeniškai į Kultūros skyrių 510 kab. 5 a.,
 • arba atsiunčiamos elektroniniu paštu (patvirtintos elektroniniu parašu).

Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką  ir pateikia privalomus priedus.

Kūrybinių industrijų projektus įgyvendinantys arba ketinantys įgyvendinti asmenys prie paraiškos turi pateikti prasidėjusio arba planuojamo rezidavimo kūrybiniame inkubatoriuje Kultūros fabrike (adresas: Bangų g. 5A, Klaipėda) faktą patvirtinantį dokumentą (rezidavimo sutarties kopiją arba kūrybinio inkubatoriaus Kultūros fabriko ekspertų tarybos sprendimą dėl rezidento paraiškos patvirtinimo).

Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams nuostatai

Paraiškos nesvarstomos, jeigu pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui ir (arba) nepateikti visi paraiškoje nurodyti prašomi pateikti dokumentai.

Taip pat kviečiame kultūros ir meno kūrėjus, teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti.

Gauti stipendijas turi teisę kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir / ar dirbantys Klaipėdoje.

Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:

 • kultūros ir meno sričių ekspertai, kurie vertina paraiškas stipendijai gauti;
 • kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės bei savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
 • gavę stipendijas kultūros ir meno kūrėjai, nepraėjus dvejiems metams nuo jiems skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;
 • nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už gautas stipendijas kultūros ir meno kūrėjai (iki kol ataskaitos bus pateiktos);

Stipendijos dydis – 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Per metus skiriama iki 10 stipendijų. Stipendijų mokėjimo trukmė – nuo 6 mėn. iki 2 metų.

Paraiškos Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti priimamos iki birželio 29 d. (imtinai).

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mažonienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel.: 39 61 74,

el. p.: raimonda.mazoniene@klaipeda.lt.

Paraiškos:

 • siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) adresu: Kultūros skyriui Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, su užrašu  „Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijai gauti“,
 • pristatomos asmeniškai į Kultūros skyrių 510 kab. 5 a.,
 • arba atsiunčiamos elektroniniu paštu (patvirtintos elektroniniu parašu).

Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką ir pateikia privalomus priedus.

Paraiškos nesvarstomos, jeigu pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui ir / arba nepateikti visi paraiškoje nurodyti prašomi pateikti dokumentai.

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ČIA

SKELBIAMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS STIPENDIJOMS GAUTI