Naujienos

„KULTŪROS FABRIKAS“ metus švęs savo veiklos dešimtmetį

Pirmasis Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje plačiai atvėręs duris kūrybai, darbui ir kultūrai, kūrybinių industrijų inkubatorius „Kultūros fabrikas“ (KUFA) pasitinka dešimtuosius savo veiklos metus!

Istorikai teigia, kad Klaipėdos tabako fabrikas metus skaičiuoja nuo 1894 m. Nuo 1925 m. tabako ir papirosų fabriką valdžiusi firma „Werblowsky” vieno aukšto fabriko namą perstatė į keturaukštį ir „žymiai pakėlė tabako gamybą”, gamino įvairius tabako gaminius. Pokariu buvusio tabako fabriko kompleksui teko išskirtinė ir liūdna misija – jis tapo karo belaisvių lageriu, vienu metu talpinęs net 7836 belaisvius. 1953 m. senojo fabriko patalpose buvo įsteigtas Klaipėdos tabako fabrikas, kuris pradėjo gaminti šimtus tūkstančių pakelių cigarečių ir papirosų, tarp jų „Pamir“ ir „Prima“. Nuo 1992 m. čia įsikūrė JAV kompanija „Philip Morris”, kuri 1997 m. persikėlus į Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną, išreiškė norą miestui perleisti senojo fabriko pastatus. 2002-ųjų lapkričio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybė sutiko šią dovaną priimti už simbolinę vieno lito kainą.

Tabako fabriko virsmo kelias į „Kultūros fabriką“ – nuo naujos idėjos iki jos realizavimo, truko apie dešimt metų iki jo atidarymo dienos 2014 m. lapkričio 14 d. „Kultūros fabrikas“ šiandien yra aktyvus kūrybinių industrijų plėtros centras bei vieta, kurioje projektus brandina jame įsikūrusios kūrybinės komandos.

„Kultūros fabriko“ erdvėse per pirmuosius devynerius veiklos metus įvyko apie 9630 kultūros ir verslumo renginių. Per šiuos metus inkubatoriaus studijose ir bendradarbystės erdvėse kūrė ir rezidavo 430 kūrybinių verslų ir jaunų profesionalų. Klaipėdiečiams ir miesto svečiams „Kultūros fabrikas“ yra mėgstama teatro, šokio pasirodymų, koncertų, kino, parodų, konferencijų ir įvairių festivalių vieta pačioje Klaipėdos miesto širdyje.

Įžengęs į savo dešimtmečio šventinių renginių maratoną, „Kultūros fabrikas“ Klaipėdos miestui kas mėnesį, visus metus, dovanos nemokamą, atvirą renginį. Pirmasis dešimtmečio minėjimo renginys – medijų paroda „Kelionė per karo belaisvių lagerį, tabako cechus iki Kultūros fabriko“ Kultūros fabrike bus atidaryta gruodžio 8 d. 18:30 val.

Paroda siekiama ne tik papasakoti senojo pastato istoriją, bet ir pristatyti „Kultūros fabriko“ gyvenimą šiandien. Parodą sudaro du segmentai: senosios buvusio tabako fabriko ir pastato rekonstrukcijų fotografijos bei netradicinė momentinė medijų paroda. Medijų paroda bus eksponuojama parodos atidarymo dieną, o istorinių fotografijų parodą bus galima lankyti darbo dienomis 8:30-18:00 val. ir renginių metu.

Po parodos atidarymo dalyvių lauks net dvi kino pramogos. Ką tik veiklą pradėjęs „Kultūros fabriko“ rezidentas – virtualios realybės kino erdvė „Hexa Cinema“ visą dieną bilietams į virtualios realybės filmą „Aš Lietuva“ taikys ypatingą šventinę nuolaidą, o nuo 15:00 val. iki 19:00val. kvies susitikti su šio filmo režisieriumi Donatu Ulvydu20:00 val. veiksmas persikels į KUFA kino salę, kurioje parodos lankytojų lauks „Kultūros fabriko“ dovana, „ArleKino“ rodoma premjera, naujausias režisieriaus Ridley Scott filmas „Napoleonas“.

Naujienos

Klaipėdos jaunimo teatro repertuare – jaunųjų teatro profesionalų darbai

Šį sezoną Klaipėdos jaunimo teatras pristato ne tik savo trupės premjeras, bet ir praėjusiais metais baigusių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakulteto Vaidybos studijų absolventų keturis darbus. Pirmasis rodymas Klaipėdoje  – spektaklis „MENAS“ lapkričio 7 d. 19 val. Kultūros fabrike.

Spektaklis pastatytas pagal prancūzų Yasmina Reza pjesę „MENAS“, kurioje kalbama kiek vertas garsaus menininko tapytas paveikslas ir kiek verta draugystė, kai išsiskiria nuomonės ir įsitikinimai. Būtent tai juokingame ir nenuspėjamame spektaklyje nutiko artimiems draugams Patricijai, Markui ir Ivankai.

Žaismingo ir jaunatviško spektaklio „MENAS“ režisierius – Klaipėdos jaunimo teatro aktorius bei LMTA dėstytojas Paulius Pinigis. „Mums buvo svarbu, kad kruopščiai apgalvoti ir aukštą meninę vertę turintys studentų darbai neliktų dulkėti lentynose bei įsilietų į Lietuvos teatro sceną, o tarp jų – lengvas ir gerą nuotaiką kuriantis „MENAS“, – sako P. Pinigis.
 

„Spektaklis yra apie draugystę ir bandymą tą draugystę išsaugoti, net jei ir gerų draugų nuomonė apie šiuolaikinį meno kūrinį kardinaliai skiriasi“, – pasakoja Aurimas Bareikis, vienas iš aktorių. Kartu jis scenoje veikia su Elzbieta Girkantaite ir Viktorija Miliauskaite. „Spektaklyje yra gausu muzikos, komiškų situacijų ir pamatinių jauno žmogaus problemų. Statant šį spektaklį turėjome itin gerą laiką, kur buvo ne tiek darbas, kiek geriausių draugų susitikimas ant scenos“, – sako A. Bareikis.

Spektaklis „MENAS“ jau yra įtrauktas į Klaipėdos jaunimo teatro repertuarą ir jį galėsite matyti lapkričio 7 dieną 19 val. Kultūros fabrike. Daugiau informacijos: kjt.lt

Nuotraukos E.Sabaliauskaitė 

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas išlaidų kompensavimo konkursui nuo spalio 25 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuo spalio 25 d. skelbs konkursą Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams paramai gauti išlaidų kompensavimo būdu.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama išlaidų kompensavimo projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

Vienas SVV subjektas gali teikti projekto paraišką 3 (trims) skirtingoms finansinės paramos priemonės veikloms. SVV subjektui bus kompensuojama:

  • iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur metinio narystės mokesčio išlaidų Klaipėdos miesto asocijuotose verslo struktūrose;
  • 50 proc., bet ne daugiau kaip 1500 Eur komercinės paskirties nekilnojamojo turto (išskyrus sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos mieste nuomos mokesčio išlaidų (veikla vykdoma pagal EVRK kodus);
  • iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu išlaidų;
  • iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur  dalyvavimo Lietuvos mugėse patirtos išlaidos.

Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas:

  • naujiems Klaipėdos miesto savivaldybėje veikiantiems SVV subjektams (įsteigtiems per 36 mėn. nuo paraiškos teikimo dienos);
  • pareiškėjams, siekiantiems finansavimo pirmam savo verslui.

Paraiškos iki š. m. lapkričio 17 d. 15 val. turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  1. Dokumentai gali būti pristatomi naudojantis E. pristatymo sistema arba elektroniniu paštu info@klaipeda.lt teikiant elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės administracijoje panaikintas el. paštas dokumentai@klaipeda.lt, todėl prašome naudotis elektroniniu paštu info@klaipeda.lt
  2. Dokumentai gali būti siunčiami registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba tiesiogiai pristatomi kvietime teikti paraiškas nurodytu adresu. Užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta – „PARAIŠKA“, finansinės paramos priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas). Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).

Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kilus klausimams dėl SVV projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja Jūratė Sokolova, Ekonominės plėtros grupės vadovė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. jurate.sokolova@klaipeda.lt

Kvietimas teikti paraiškas išlaidų kompensavimo konkursui nuo spalio 25 d.

Naujienos

KUFA mentorystės programa ieško naujų dalyvių

Devintąjį sezoną skaičiuojantis Kultūros fabrikas nuo spalio vidurio skelbia trečiąją KUFA mentorystės programa dalyvių paiešką. Ši programa siūlo vienerių metų trukmės intensyvią mentorystės programą, kurios metu dirbdami su kūrybinių industrijų ir verslo profesionalais auginsite savo verslą nemokamai. Galimybe jau pasinaudoję dalyviai džiaugiasi pokyčiais.

Veiklai – plačios galimybės

KUFA mentorystės programos paskirtis – remti pradedančius menininkus ir augančius kūrybinių industrijų verslus, veikiančius scenos menų, kino, dizaino, mados, fotografijos, architektūros, IT ir kt. kūrybinėse srityse. Šių sričių atstovai turi galimybę lydimi profesionalių mentorių įgauti praktinių įgūdžių ir aktualių žinių, sumažinti riziką verslo pradžioje. Programos dalyviams siūloma savo idėjas įgyvendinti dirbant „Kultūros fabriko“ bendradarbystės erdvėje. Patyrę konsultantai yra pasiruošę suteikti individualias konsultacijas verslo, teisės, marketingo, buhalterijos, finansų valdymo, grafikos dizaino, IT pritaikymo versle ir kt. klausimais. Profesionali mentorių komanda suteiks mentorystės paslaugas ir leisis drauge į augančio verslo kelionę. Kaip ir kasmet, KUFA mentorystės programos dalyviai bus kviečiami į nemokamus verslo seminarus, konferencijas, dirbtuves ir net į KUFA kino salę, kur galės stebėti naujausius „Arlekino“ repertuarinius kino filmus.

Pagalba – visokeriopa

Pernai pavasarį startavusi 12 mėnesių trukmės KUFA mentorystės programa padėjo įgyvendinti savo verslo idėjas bei įsitvirtinti kūrybos ekonomikos rinkoje 28 kultūros ir kūrybinių industrijų atstovams.

Lina Malakauskaitė apie taisyklingo kvėpavimo poveikį ir naudą galėtų pasakoti labai ilgai. Po 10 metų gyvenimo Latvijoje ji grįžo gyventi į gimtąjį kraštą ir nusprendė keisti veiklos sritį – lėktuvų oreivė tapo kvėpavimo instruktore ir gongų muzikos terapijos meistre, organizuojanti kursus visiems, norintiems atrasti save iš naujo, praplėsti savo galimybių ribas.

Pasak Linos, viešo kalbėjimo, vadybos, finansų konsultacijos suteikia praktinės naudos ir padeda toliau plėtoti idėją.

„Mentorystės programa – nuostabi! Nuo pirmo susitikimo su mentore Aušra Pacevičiūte supratau, kad mano idėja yra teisinga. Kito žmogaus įžvalgos iš šono padeda pasitikrinti, ar pernelyg neužsisukai savame rate. Mentorė išmokė nusimesti kuklumą ir siekti daugiau“, – patirtimi dalijosi L. Malakauskaitė.


Išsigryninti ir nusimesti kuklumą
Kino operatorius ir režisierius Pavelas Ochrimenko neslepia, kad dalyvavimas programoje padėjo išsigryninti savo siekius ir kryptingiau siekti tikslo. Rezultatas – kartu su drauge režisiere sukurtas trumpametražis filmas. Filmavimas ir aktorių atranka vyko Kultūros fabrike. Kai kurių aktorių net nereikėjo ieškoti – juos rado vietoje.

Kino stovyklų, kino kursų organizatorius pasidžiaugė, kad gali dirbti gyvybės kupinoje aplinkoje, kur įrengta kino salė, vyksta įvairūs mokymai, konferencijos, galima užmegzti daug naudingų ryšių.

Sveikuoliški traškučiai – pasauliui
Prieš gerą dešimtmetį linų sėmenų traškučius pradėję gaminti du ukrainiečiai, 2020 metais įžengė į ES rinką ir įsteigė įmonę Klaipėdos rajone. Sveikuolišką produktą populiarinti ir vis labiau plėsti gamybą vienam iš įmonės kūrėjų Sergejui Šakolai padėjo įsitraukimas į KUFA mentorystės programą.

Sveikuoliškiems traškučiams buvo sukurtas naujas prekinis ženklas, pakuotė. Vadovaujantis mentorės Linos Gelažnikienės patarimais, įmonė savo produkciją pristatė parodose ir mugėse Lietuvoje, o rugsėjo pradžioje – ir Latvijoje. Traškučių pardavėjai užmezgė prekybinius ryšius su Norvegija, Švedija, savo produktą pasiūlė didžiausiai pasaulyje mažmeninės prekybos svetainei internete amazon.com.

Iš mentorės taip pat gavo naudingų patarimų, kaip save pristatyti socialiniuose tinkluose. Pasak S. Šakolos, nuo sausio iki rugsėjo pavyko gana daug nuveikti, tad įmonė nesiruošia sustoti ir planuoja tolimesnę plėtrą.

Šiai dienai Sergejus ne tik vysto inovatyvų produktą, bet ir kuria naujas darbo vietas Lietuvoje. Tai gali tapti paskata ir įkvėpimu, norintiems gyventi ir kurti Klaipėdoje, nes atvykusiems aukštos kvalifikacijos specialistams Klaipėdos miesto savivaldybė jau teikia talentų pritraukimo finansinę paskatą – 2000 Eur būsto nuomos kaštams padengti ir 400 Eur lietuvių kalbos kursams.

Kad svajonė virstų realybe

Fotografė Eglė Sabaliauskaitė mano, kad mentorių patarimai ir pagalba padėjo savo paslaugas pakelti iki aukštesnio lygio bei praplėsti bendradarbiavimo galimybes su klientais. Pasak fotografės, dirbant kūrybinį darbą kartais pritrūksta racionalumo, o mentoriai viską sustyguoja ir sudėlioja, kad fantazijos ir svajonės virstų realybe. Įsitraukimas į programą priminė, koks svarbus bendrystės jausmas su kolegomis.

„Kartais net nežinau, kokios pagalbos reikia. Mentoriai naviguoja reikiama kryptimi, pataria su kuo konkrečiai kalbėti esant tam tikrai problemai. Mano verslas nėra naujas – fotografuoju 13 metų, bet jei būčiau tokios pagalbos sulaukusi nuo veiklos pradžios, būčiau gerokai patobulėjusi“, – įsitikinusi programos dalyvė.

Kaip pristatyti nišinę veiklą?

„Gavau patalpas su labai gražiu vaizdu, – taip pokalbį pradėjo interjero dizainerė Živilė Stasiūnė. – Galiu čia vakaroti, dirbti savaitgaliais, prireikus pasinaudoti atskiromis patalpomis susitikimui su klientais ar tiesiog atsigerti kavos“.

Erdvių psichologiją studijuojanti dizainerė pasirinko sąmoningo interjero aspektą, kurį savo darbe naudoja ne vienerius metus. Dalyvauti programoje ji nusprendė, norėdama labiau išsigryninti savo braižą bei kuo aiškiau šią nišinę veiklą pristatyti klientui.

„Kol kas esu šiame procese, bet gavau labai daug gerų konsultacijų, susietų su savo prekės ženklo kūrimu, klientų poreikių išsigryninimu“, – pasidžiaugė interjero kūrėja.

Programos dalyvė Brigita Adomavičiūtė pasidžiaugė galimybe tapti šios programos dalimi. Prieš šešerius metus iš Kauno į uostamiestį persikrausčiusi mergina kuria autentiškas asmenybės saviugdos ir savęs pažinimo programas per šokį ir meditacijas. „Mano tikslas buvo sukurti mokymų kursą kaip produktą, kur sąmoningumą galima derinti su autentiškumu. Vienam kurti verslą ir įsitvirtinti naujoje rinkoje – nėra lengva, o sukurti svetainę, investuoti į mokymus yra gana brangu“, – pasakojo Brigita.

Mentorystės programa suteikė taip reikalingą palaikymą, o naudingi profesionalūs ekspertų patarimai buvo pritaikyti būtent jai ir jos veiklai. „Esu labai dėkinga šiai programai. Man ji labai padėjo pasistūmėti į priekį, augti bei kurti, atrasti savo veiklos išskirtinumus, nepasiduoti ir tuo pačiu įtraukti bendruomenę bei daryti gerus darbus jos labui. Šiandien esu stiprioje pusiaukelėje, vis dar tęsiu mentorystę, sukūriau savo svetainę ir ruošiuosi startui – rankovės stipriai paraitotos“, – pasakojo B. Adomavičiūtė.

KUFA mentorystės programą dalinai finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. https://www.kufainkubatorius.lt/

Paraišką teikti čia:

Naujienos

Inovacijų agentūra kviečia jaunimą ateiti testuoti verslo idėjas ir auginti naujus verslus

Šį rudenį Inovacijų agentūra pradeda naują jaunimo verslo idėjų testavimo ir vystymo programą „Come+Test+Grow“. Ši programa tikslingai vyks Klaipėdoje, kur veikia bendradarbystės centras „Spiečius“ ir Kaune, kur netrukus duris atvers naujas jaunimui skirtas „Spiečius“. Tai pirmoji ir išskirtinė tokio pobūdžio programa Lietuvoje, suteikianti galimybę studentams, ar studijas baigusiems jaunuoliams kuo anksčiau pasitikrinti savo verslo idėjų potencialą ir vystyti verslą su profesionalų pagalba.

Tris mėnesius truksiančioje programoje „Come+Test+Grow“ kviečiami dalyvauti asmenys iki 30 m. – verslo idėjų autoriai, tikintys savo idėjos potencialu ir siekiantys ją paversti sėkmingu verslu. Jaunimas su ekspertų pagalba galės ištestuoti savo idėjas, o mokymų metu jas toliau vystyti, suformuoti reikalingą komandą, užmegzti verslui svarbias pažintis.

Jaunimą stabdo praktinių žinių stygius

Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje jaunuoliai dar ne taip dažnai ryžtasi kurti nuosavą verslą nei kitose Europos šalyse.

„Norime paskatinti jaunimą kurti savo verslus ir ugdyti tam reikalingus įgūdžius. Tad tokios programos, kurios įtraukia jaunimą ir profesionalius mentorius, leidžia drąsiau įgyvendinti savo idėjas ir ateityje tai gali virsti visame pasaulyje konkurencingais verslais“, – teigia A. Armonaitė.

Idėjų testavimo programa „Come+Test+Grow“ orientuota į praktinę naudą jauniems žmonėms, turintiems verslo idėjų, tačiau nežinantiems nuo ko pradėti. Programos metu didelis dėmesys bus skiriamas idėjų testavimui. Net 6 savaites idėjų autoriai individualiai bei grupėse konsultuosis su ekspertais ir vertins idėjos potencialą. Ekspertai kiekvienai idėjai pateiks svarbiausias rekomendacijas bei veiksmų planą pirmajam pusmečiui.

Idėjos vystymo etape bus formuojamos komandos, kiekviena jų turės individualų komandos vadovą-mentorių ir gaus net 40 val. mokymų. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas verslo idėjų autoriams stiprinant jų lyderystę bei suteikiant esminius vadovavimo įrankius tikslų kėlimui, užduočių delegavimui, komandos stiprinimui, konfliktų valdymui. Sėkmingai programą baigusios komandos pristatys savo verslo idėjas ekspertų ir investuotojų komisijai, bei galės ne tik gauti vertingų įžvalgų, bet ir finansavimą tolimesniam idėjos auginimui.

Patricija Reut, Inovacijų agentūros Pažangos departamento direktorė teigia, jog versle geriausias mokymasis vyksta per patyrimą. „Pasaulio verslumo stebėsenos tyrimo (angl. GEM) duomenys rodo sparčiai augantį į verslą įsitraukusių jaunų 18-24 m. amžiaus žmonių skaičių, todėl svarbu atliepti šią tendenciją ir suteikti jaunimui realių, praktika grįstų verslo žinių. Studentams ar asmenims po studijų, turintiems verslo idėjų vien padrąsinimo ar informacijos internete nepakanka – svarbu sukurti tinkamą verslo inkubavimo infrastruktūrą, konsultuoti, padėti atrasti reikiamus kontaktus, rengti mokymus ir į visą tai įtraukti verslo profesionalus, galinčius lydėti ir patarti nuo verslo idėjos testavimo iki realizavimo“, – sako P. Reut.

Programai pasibaigus – inkubavimo paslaugos

Programą baigę idėjų autoriai bei suburtos komandos jau turės svarbiausius įgūdžius tolimesniam savarankiškam darbui: nuo verslo steigimui bei vystymui būtinų teisinių dokumentų parengimo iki reikalingų partnerysčių užmezgimo. Be to, net ir pasibaigus programai dalyviams bus užtikrinama komandiniam darbui reikalinga infrastruktūra, galimybė prireikus konsultuotis, toliau mokytis, kad potencialą turinčios idėjos būtų realizuotos.

Pasak P. Reut, labai svarbu užtikrinti konsultacijų bei kitokios paramos verslą vystantiems jauniems žmonėms tęstinumą. „Pasibaigus programai jos dalyviams dar 18 mėn. bus teikiamos inkubavimo paslaugos. Jie galės naudotis visomis bendradarbystės centrų „Spiečius“ teikiamomis paslaugomis – konsultacijomis, infrastruktūra darbui ir komandos susitikimams, mentoryste, dalyvauti tinklaveikos renginiuose. Tai ne tik sumažins su pradine verslo veikla susijusias išlaidas, bet ir formuos jaunų verslininkų bendruomenę, kurioje jie  galės dalintis idėjomis ir skatinti naujoves“, – sako P. Reut.

Apie programą „Come+Test+Grow”

Tai pirmą kartą Lietuvoje organizuojama verslo idėjų testavimo ir vystymo programa, skirta jaunimui iki 30 m. Norint dalyvauti „Come+Test+Grow” programoje užtenka turėti idėją, nebūtina būti pažengus jos vystyme. Prioritetas skiriamas asmenims, dalyvavusiems verslumo ugdymo programose mokykloje ar aukštosiose mokyklose bei idėjoms, susijusioms su inovacijomis arba su skaitmeninių paslaugų bei produktų vystymu.

Iš visų pateiktų idėjų bus atrinkta 30 geriausių, kurių autoriai tęs programą ir kartu su ekspertais testuos, dalyvaus mokymuose bei individualiose konsultacijose, formuos komandas ir toliau vystys idėjas, kurias uždaromajame renginyje pristatys ekspertų bei investuotojų komisijai.

„Come+Test+Grow” startuos šį rugsėjį. Projektui, bei tolimesniam jaunimo verslumo skatinimo palaikymui Lietuvoje plėtojama infrastruktūra: atidaromas naujas bendradarbystės centras „Spiečius“ Kaune, bei plečiamas jau turimas centras Klaipėdoje, jo erdvės pritaikomos darbui komandose.

Registracija į programą: bit.ly/45kv7Lf  

Daugiau informacijos: https://bit.ly/48N5FRv

Inovacijų agentūra kviečia jaunimą ateiti testuoti verslo idėjas ir auginti naujus verslus

Naujienos

Priemonės, nukreiptos į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą

Dirbate NVO ar kultūros ir kūrybinių industrijų srityje, esate savarankiškai dirbantis kūrėjas ir ieškote galimybių plėtrai? Dalinamės Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbtomis priemonėmis nukreiptomis į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą. 
 


Lietuvos kultūros taryba numato finansavimo programas, kuriomis gali pasinaudoti kultūros ir kūrybinių industrijų srityje dirbantys asmenys bei organizacijos.

Skiriamos individualios stipendijos, viešinami kvietimai projektams (programos „Kultūros ir kūrybinės industrijos: kultūros startuoliai“ bei „Kultūros ir kūrybinės industrijos: tinklaveika“), numatytas strateginis įstaigų finansavimas. Daugiau apie programas, reikalavimus kvietimams ir kt.

Veiksmų grupė „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ (angl. Culture, Creativity and Inclusive society) skirta novatoriškiems moksliniams tyrimams aktualiausiose demokratinio valdymo stiprinimo, kultūros paveldo išsaugojimo bei kūrybinių industrijų skatinimo, socialinių ir ekonominių pokyčių valdymo srityse.

Tematika:

Demokratija (angl. Innovative Research on Democracy and Governance) – demokratinio valdymo modernizavimas, naujovės, plečiančios politinį dalyvavimą, socialinį dialogą, piliečių dalyvavimą ir lyčių lygybę.

Kultūros paveldas (angl. Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries) – kultūros paveldo išsaugojimas ir atkūrimas, kultūros ir kūrybinių industrijų politika, prisidedanti prie darnaus augimo ir darbo vietų kūrimo.

Į šiuos kvietimus galima teikti paraiškas iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 18 val.:

Socialinė ir ekonominė transformacija (angl. Innovative Research on Social and Economic) – nelygybės mažinimas, kova su socialine atskirtimi ir lyčių diskriminacija, migracijos valdymas ir migrantų bei imigrantų gyventojų integracija

Daugiau informacijos

Europos Sąjungos investicijų programa 2021–2027 m. Ja siekiama skatinti kultūros ir kūrybinių indėlį į tvarią ir socialiai atsakingą ekonomiką. Programa skirta savarankiškai dirbantiems kūrėjams ir NVO, skatinant kurti socialines inovacijas ir socialinį verslą. Programa skatinama socialines ir technologines inovacijas, jaunimo užimtumą, įsidarbinimo galimybių ir tvarių darbo vietų kūrimą. Taip pat skatinamos inovatyvios paslaugos ir produktai, kurie prisidės prie skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos, inovatyvių technologijų plėtros, padės prisitaikyti prie besikeičiančių vartotojų ir ekonomikos sąlygų. Numatytas finansavimas – 31 mln. EUR. Planuojama programą pradėti įgyvendinti 2024 m.

Europos Komisija šiai investicijų programai sukūrė įrankį „CulturEU“, skirtą kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius informuoti apie jiems tinkamiausias ES finansavimo galimybes 2021–2027 metams. Ši platforma-interaktyvus gidas leis vienoje vietoje matyti ir atrasti tai, kas geriausiai tinka konkrečiai sričiai.

Šis įrankis apima apie 20 ES programų, kuriomis galėtų būti finansuojami įvairūs kultūrinės ir kūrybinės dimensijų projektai: nuo kultūros paveldo, aplinkosaugos iki skaitmeninių. Įrankis automatiškai atrenka tinkamiausius finansavimo šaltinius, prieš tai pateikus atsakymus į keletą kausimų apie atstovaujamą sektorių, organizacijos tipą ir paramos ypatybes. Taip pat sistema sugeneruoja informaciją apie galimą biudžetą, aplikavimo procesus, nukreipia į tinkamiausias programas.

Interaktyviame gide „CulturEU“ taip pat galima rasti nuo 2014 iki 2020 metų ES finansuotų projektų pavyzdžių, gidas prieinamas visomis ES kalbomis.

Programa „Kūrybiška Europa 2021–2027 m.“ yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programa toliau tęsia sėkmingą programos „Kūrybiška Europa 2014–2020 m.“ veiklą bei remiasi ankstesnių programų „Kultūra“ ir MEDIA, pagal kurias jau beveik 30 metų buvo remiami Europos kultūros ir audiovizualinis sektoriai, gerąja patirtimi. „Kūrybiška Europa 2021–2027 m.“ suteiks 2,2 milijardų eurų paramą, taip stiprindama Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, meninį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Europos profesionalų, audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą ir inovatyvumą, remia europietiško turinio kūrimą, sklaidą ir populiarinimą bei medijų raštingumą. Daugiau informacijos.


Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažina ekonominius ir socialinius skirtumus, stiprina dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos valstybėmis. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai nukreipti ir į kultūros srities projektus. Jais siekiama stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą, skatinti plėtrą ir atsinaujinimą vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių partnerystes, valstybių donorių ir Lietuvos bendradarbiavimą kultūros srityje ir mainus. Daugiau informacijos.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje įkurtas 1991 metais atstovauti Šiaurės ministrų tarybai ir plėtoti Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. Taip pat Baltijos regione veikia keturi tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujantys biurai: Latvijoje (Rygoje), Estijoje (Taline, Narvoje ir Tartu). Viena iš biuro veiklos sričių – skatinti Šiaurės šalių ir Lietuvos kultūrinį bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos

Finansuojamas kultūrinis bendradarbiavimas tarp Baltijos valstybių. Šiuo metu fondą kuruoja Latvijos Valstybinis kultūros rėmimo fondas. Kvietimai vyksta vieną kartą per metus.

Daugiau informacijos

Jeigu teikiate edukacines paslaugas moksleiviams, norėtumėte ar galėtumėte tai daryti, kviečiame pasinaudoti Kultūros paso programos teikiamomis galimybėmis. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant Kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas. Daugiau informacijos.

Priemonės, nukreiptos į kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimą

Naujienos

KUFA sveikatinimosi kultūra

Balandžio mėnesį „Kultūros fabrike“ startuoja sveikatinimosi kultūra.

Iki pat gegužės mėnesio pabaigos KUFA bendruomenė kviečiama antradieniais ir ketvirtadieniais rytą pradėti žvaliai su joga, kurią veda jogos instruktorė Grita Gorobeckytė. Užsiėmimai vyks 8.30-9.30 val., 5 a. Palėpės salėje C.

Visi jau žinome, kad kvėpavimas yra stiprus įrankis, bet kaip ir kam jį naudoti? Oxygen Advantage metodika padės suprasti, kad kvėpavimą galima išnaudoti gerinant kūrybingumą, koncentraciją, poilsį ir bendrą fizinę bei emocinę savijautą. Oxygen Advantage metodika padės suprasti, kaip kvėpuojame dabar ir išmokti  teisingai ir efektyviai kvėpuoti 24/7.Kvėpavimo pamokos vyks kiekvieną pavasario trečiadienį 8.30-9.30 val., Palėpės salėje C (5 aukšte) kartu su Oxygen Advantage, Gust Guru kvėpavimo instruktore Lina Malakauskaite
Prisijungti kviečiami yra visi visi miesto kūrybininkai. Registruotis į „Ryto jogą” galite  el.p.bitternis@gmail.com arba tel. +37064710404, taip Facebook Jausmų namai Vieno užsiėmimo kaina svečiui- 10 Eur Būtina išankstinė registracija! 
„Oxygen advantage” kvėpavimo užsiėmimus registruotis galite el.p. GustGurult@gmail.com 

Gilinti žinias bendruomenės nariai galės trumpose sveikatinimosi paskaitose, kurias ves Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai:

04-05 13.00 val. paskaita „Streso poveikis mūsų organizmui ir jo valdymas užkertant kelią ligoms“.

04-14 12:00 val. paskaita „Sveikatai palankūs maisto ruošimo būdai“.

KUFA bendruomenės nariams, kurie nori sportuoti savarankiškai sporto salytė ir dušas -1 aukšte. Kokteilinės sveikam kokteiliui susiplakti – 2 ir 3 a. virtuvėlėse.

Visi užsiėmimai KUFA bendruomenės nariams nemokami.

Užsiėmimų trukmė: nuo balandžio 1 iki gegužės 31 d.