Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijai meno kūrėjams gauti

Paraiškos bus priimamos 2017 m. kovo 2 d. iki balandžio 3 d. (imtinai).

Stipendijos skiriamos meno kūrėjams įgyvendinantiems savo sumanymus šiose kultūros ir meno srityse: dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kino, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro kūrybinių industrijų ir kt.

Gauti stipendijas turi teisę: Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir (ar) dirbantys Klaipėdoje.

STIPENDIJŲ RŪŠYS:

Individuali stipendija skiriama individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti arba kultūros ir meno kūrėjų rezidentūrai Klaipėdos mieste (Kultūros fabrike arba kitose analogiškas paslaugas teikiančiose įstaigose);

Edukacinė stipendija skiriama kultūros ir meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, konkursuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti, išskyrus kursus, konferencijas, simpoziumus). Edukacinės stipendijos neskiriamos kultūros ir meno kūrėjų veiklai, kuri yra studijų programų dalis.

STIPENDIJŲ DYDIS:

Individuali stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį

Edukacinė stipendija – 580 Eur per 1 mėnesį.

Išsami informacija apie Stipendijų meno kūrėjams konkursą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje: www.klaipeda.lt

Kviečiame teikti paraiškas Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijai meno kūrėjams gauti