Naujienos

Ar vis dar egzistuoja ateitis šiame globaliame pasaulyje tokiems ir panašiems(ar mažesniems) miestams kaip Klaipėda?

Per paskutinuosius 20 metų priežastys,kurios  anksčiau lėmė panašaus tipo miestų egzistenciją, pastoviai keičiasi. Daugelis inspiracijų, kurių dėka kūrėsi miestai, išnyksta. Egzistuojantis miesto funkcinis formatas jau nebetinka ateičiai. Ar vis dar Klaipėda (ir panašūs miestai) turi ateitį?Jeigu taip, tai kokią  ją  mes visi turime projektuoti?

Diena bus skirta sutelkti dėmesį į “tvarų miesto karkasą” ir „ubanistinį valdymą“, kaip pagrindą naujoviškam požiūriui į miesto planavimą. Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai atliks eksperimentą ir gal  pavyks kartu nubrėžti tvaraus miesto karkasą?

Programa:

10.00 – 11.30 Įžanginė (inspiruojanti)  Huub Droogh paskaita:

Gyventojai, verslas ir politikaAr vis dar egzistuoja ateitis šiame globaliame pasaulyje tokiems ir panašiems miestams kaip Klaipėda?

11.30 – 12.30 Pertrauka
12.30 – 12.45 Individualus požiūris
12.45 – 14.30 Kūrybininis darbas grupėje, 1 dalis :Dirbkime kartu…
14.30 – 16.00 Kūrybininis darbas grupėje,2 dalis:Komunikuokime!…
16.00 – 16.30 Neformalus apibendrinantis pokalbis

Registracija būtina.

Kontaktinis asmuo: ADDK vedėja doc. Ramunė Staševičiūtė, tel.  8 699 48686, ramune.staseviciute@ku.lt

Specialistai turi galimybę gauti Lietuvos Kraštovaizdžio architektų sąjungos pažymėjimus apie 6 val.  dalyvavimą konferencijoje

Registracija http://goo.gl/forms/HC9iEL6m1V

Ar vis dar egzistuoja ateitis šiame globaliame pasaulyje tokiems ir panašiems(ar mažesniems) miestams kaip Klaipėda?