Naujienos

ANGLŲ KALBOS KLUBAS „SPEAK“ KULTŪROS FABRIKE

Kviečiame tiek pradedančiuosius, tiek ir pažengusius (Begginers – Intermediate), siekiančius net tik pramokti  šnekamosios anglų kalbos bei sustiprinti komunikacinius gebėjimus, bet ir norinčius kūrybiškoje mokymosi aplinkoje praleisti laisvalaikį. Parodomosios sesijos jau lapkričio 17 d., 24 d. ir gruodžio 1 dienomis. Pradžia 18 val. Trukmė 1,5 val.

Patyrę anglų kalbos profesionalai  (anglakalbiai ir lietuviai), taikydami aktyvius mokymo metodus (darbas poromis ir grupėse, inscenizacija, vaidmenų žaidimai, diskusija, pokalbis, demonstravimas ir iliustravimas, kūrybiniai darbai ir kt.), padės dalyviams peržengti psichologinį barjerą ir laisvai reikšti mintis anglų kalba, pratins prie viešo kalbėjimo ir bendravimo pasirinkta tema. Klubo narių susitikimai vyks mažiausiai vieną kartą per savaitę (antradieniais) skirtingose „Kultūros fabriko“ įkvepiančiose kūrybinėse erdvėse, priklausomai nuo užsiėmimo temos ir tikslų:

Pradedantiesiems ši  programa suteiks bendrinės anglų kalbos žinių, supažindins su kalbos struktūra, praktikoje plačiausiai vartojamomis gramatinėmis konstrukcijomis bei žodynu, tačiau svarbiausia, kad  po pusmečio anglų kalba prabils net tie, kurie niekada to nedrįso padaryti!

Po 3 parodomųjų susitikimų  planuojama sudaryti dvi skirtingų lygių grupes, kiekvienoje iki 25 dalyvių. Grupėje dirbs po 2-3 dėstytojus.

Nuolatinė anglų kalbos klubo veikla numatoma nuo 2016 m. sausio mėnesio. Klubas veiks iki vasaros ir savo veiklą atnaujins rudenį.

Klubo partneris: LCC Tarptautinis Universitetas.

Kaina:

Mėnesiui 55 EUR
2016metų I-am pusmečiui  250 EUR

REGISTRACIJA

Tel.: 846  311 010
El.paštas: info@kepa.lt
www.kulturosfabrikas.lt

ANGLŲ KALBOS KLUBAS „SPEAK“  KULTŪROS FABRIKE