UAB „Žinius“ vadovė, finansų ir verslo konsultantė