Atgal į Naujienos

VšĮ „Klaipėda ID“ informacija apie planuojamą koreguoti „Kultūros fabriko“ paslaugų kainodarą ir įkainius

2019 07 15

Pakartotinai informuojame dabartinius ir būsimus kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ rezidentus bei klientus apie planuojamą koreguoti paslaugų kainodarą ir kai kurių paslaugų kainų (tarifų) pokyčius.

Kainodaros peržiūrėjimo bei koregavimo tikslai buvo nulemti Klaipėdos m. savivaldybės (inkubatoriaus steigėjo) priimtų teisės aktų, reglamentuojančių viešų paslaugų kainos nustatymo principus (sav. direktoriaus įsakymas 2018 m. sausio 16 d. Nr.AD1-123), taip pat kitų mūsų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų (Ūkio ministerijos programos „Asistentas 2“ finansavimo aprašas). Remiantis minėtais teisės aktais, paslaugų kainos turi būti maksimaliai subalansuotos tarpusavyje, o jų tarifų dydis turi būti nustatytas ekonomiškai pagrįstos savikainos kriterijumi. Dabartiniu metu galiojančios kainos patvirtintos miesto Tarybos sprendimu 2015m.lapkričio 26d., Nr.T2-306.

Projekte suvienodintas inkubavimo paslaugos įkainis už pastovią darbo vietą bendradarbystės erdvėje ir studijose visų kūrybinių industrijų sričių rezidentams, t. y. atsisakoma dažnai sunkiai identifikuojamų ir iškraipančių konkurenciją rezidentų statuso kategorijų (šiuo metu rezidentai skirstomi į I, II ir III kategorijas pagal teikiamų paslaugų pobūdį). Atlikta rinkos kainų apklausa dėl analogiškų paslaugų kainų Klaipėdos mieste patvirtino, kad KUFA teikiamų paslaugų ir/ar erdvių nuomos įkainiai yra vieni iš mažiausių, net po planuojamų koregavimų, t. y. nuolaida nuo rinkos kainos sudarys nuo 30 iki 60 % panašių paslaugų rinkos kainų.

KUFA paslaugų ir erdvių nuomos įkainių keitimas inicijuojamas, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ir siekiant įgyvendinti VšĮ „Klaipėda ID“ strateginio veiklos plano 2018-2020 m. tikslus bei užtikrinti KUFA teikiamų paslaugų eksploatacinės (dalinės) savikainos padengimo principų taikymą.

Klaipėdos m. Tarybos sprendimo projektas „DĖL klaipėdos miesto SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros teikiamų kūrybinio inkubatoriaus Kultūros fabriko paslaugų įkainių patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ sprendimas (Priedas)

Kilus klausimams prašome kreiptis į Kultūros fabriko administraciją.

Tel. 8 463 110 10 arba el. paštu: info@kulturosfabrikas.lt